Aktiviteter i dagliglivet (ADL) – hjelpemidler

Barn og unge som er blinde kan ha glede av å bruke enkelte hjelpemidler for å fungere bedre i dagliglivet. Deltakelse i dagligdagse gjøremål og å lære orden og system så langt det er mulig, er viktig i denne alderen.

Les mer om ADL.

Eksempler på hjelpemidler

Orden og system

Jente lager små figurer. Utstyret ligger i bokser.

 • kurver, esker eller bokser til å ha utstyr og redskaper i ved formingsaktiviteter og liknende, som for eksempel saks, limstift, pensel og maling
 • sorteringsbrett til sortering og klassifisering

Merking

 • dymotape med punktskrift til merking, som for eksempel pregetang for punktskrift (kan brukes av personer som ikke kan punktskrift)
 • punktskriftmaskin og spesiell plastfolie for merking
 • merketuber med kontrastfarge
 • merkeknotter, for eksempel til pc eller komfyr
 • talende merkelapper

Formingsaktiviteter

 • målband og tommestokk med taktil merking
 • selvtredende synåler

DSkjærehjelp - stativ og kniv til å skjære brød. aglige gjøremål

 • skjærehjelp med regulerbar innstilling for ønsket tykkelse på brødskiver (eller andre matvarer som skal skjæres i skiver)
 • smørefjel med kanter
 • armbåndsur eller varselur med tale eller punkter
 • fargeindikator, for eksempel for å holde på klær og  sortere dem etter farge
 • talende og taktilt merket vekt og litermål
 • talende termometer

Kilder

Adaptor. (2008). Hjelpemiddelkatalogen. Hentet 26. august 2018, fra Adaptor.no.

NAV Hjelpemiddeldatabase. Informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Databasen inneholder også hjelpemidler som kan gjøre det lettere for de som assisterer.

Tømta, A., Øien, B., & Nymark, M. (1999). «1001 tips i dagliglivet». En samling av triks og knep fra synshemmedes hverdag. Heftet er inndelt etter temaer, med oversiktlige kolonner for: gjøremål, problem, hjelpemiddel og teknikk. Oslo: Norges Blindeforbund.


										
					
Sist oppdatert 26.08.2018