Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Det er vanlig at barn og unge som er blinde bruker IKT-hjelpemidler.

Les mer om bruk av IKT.

Eksempler på IKT-hjelpemidler

Bærbar PC med punktlist.

  • pc med leselist
  • syntetisk tale
  • skjermlesere for pc (programvare som tolker skjermbildet)
  • skjermlesere for mobiltelefoner (programvare som tolker skjermbildet)
  • DAISY-spillere
  • lesemaskiner (som tar bilde av tekst og leser den opp)

										
					
Sist oppdatert 16.01.2013