Lek og fritid

Barn og unge som er blinde kan ha behov for tilrettelagte spill og hjelpemidler som gjør det enklere å delta i ulike fritidsaktiviteter.

Les mer om lek og aktivitet.

Eksempler på brettspill og taktile spill

Taktilt ludo med klare farger.

 • vanlige brettspill med taktil merking, for eksempel Ludo eller stigespill
 • taktile terninger
 • ploppeark
 • den endeløse landevei (ploppeark)
 • brospillet
 • sirkelludo
 • kulebanken

Taktilt domino

 • domino – taktil merking
 • kortstokk (taktilt merket)
 • Uno (taktilt merket)
 • bondesjakk
 • fire på rad
 • følelotto
 • Eltho taktil, et fleksibelt aktivitetsspill for samvær og mestring

Eksempler på dataspill

 • Audiogames.net har noen gratis dataspill som passer for barn og unge som er blinde
 • Parspill og Tusen spørsmål fra MediaLT

Andre eksempler

To barn spiller Showdown. Voksen kvinne ser på.Jente spiller showdown.Utstyr til Showdown: Showdown bord med kanter, rekkert, gul ball og eventuelt blindfold.

 • Showdown
 • Torball
 • baller med lyd
 • tandemsykkel eller påhengsykkel
 • løpering eller tau til å holde i sammen med en seende, i gymsal eller ute på tur
 • DAISY-spiller til å høre på lydbøker
 • lydopptaker til å lage «lydalbum» fra turer og opplevelser (i stedet for fotoalbum)
 • vest med skrift: «synshemmet» eller «blind skier»
 • badehette med merke som viser at du er synshemmet

Kilder

Adaptor – hjelpemiddelkatalogen. Hjelpemiddelkatalogen inneholder en mengde produkter som kan være nyttige for blant annet mennesker med synshemning.

Huseby kompetansesenter. (2013). Eltho taktil – et fleksibelt aktivitetsspill for samvær og mestring. Metodeheftet kan lastes ned gratis. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

MediaLT. (2010). Barn. Dataspill og pekebøker. Hentet 15. oktober 2010, fra MediaLT.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner og støtter opp under arbeidet med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Les mer

NAV – Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering. Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019