Lydmiljø

For barn og unge med synshemning er lyd en viktig informasjonskilde.

Ved hjelp av hørselen kan de:

  • identifisere ulike lyder, personer og hendelser
  • lokalisere lyd: er lyden langt borte eller nærme, ute eller inne?
  • orientere seg ved hjelp av lyder og akustikk
  • diskriminere lyder og gjenkjenne en spesiell lyd blant mange
  • oppfatte ulike sinnsstemninger

Lytteforhold, lydmiljø og akustikk

Det er viktig å skape gode lytteforhold og et godt lydmiljø med god akustikk.

Tennisballer på stolbenLyd kan oppleves som støy og gjøre det vanskelig å skille vesentlig informasjon fra uvesentlig. Det kan oppfattes ekstra slitsomt å utnytte synsresten sin ved synskrevende aktiviteter når det er mye støy i omgivelsene.

  • Vær bevisst på bruk av for eksempel TV, radio eller musikk, og ikke la det bli bakgrunnsstøy som ingen egentlig hører på.
  • Noen ganger kan det være nødvendig å lyddempe rom.

Kilder

God lyd i skolen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund).

HLF Briskeby. (uten dato). Lukker du ørene for for skolens støy? Guide til et godt arbeids- og læringsmiljø (PDF). Brosjyre. Hentet fra God lyd i skolen.

Norges Blindeforbund (2010). En skole for alle – også for svaksynte og blinde. Oslo: Norges Blindeforbund.

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet fra Specialpedagogiska skolmydigheten.

Les mer

Jonassen, B. (2015). Lydmiljøets betydning for et godt undervisningsmiljø (PDF). Spesialpedagogikk, 80(01), 14-22. Hentet fra God lyd i skolen/HLF (Hørselshemmedes landsforbund).

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). (2012). Dårlig akustik påvirker skolelærere negativt. Dansk nettside. Hentet fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).


										
					
Sist oppdatert 02.03.2021