Lydmiljø

For barn og unge med synshemning er lyd en viktig informasjonskilde.

Ved hjelp av hørselen kan de:

  • identifisere ulike lyder, personer og hendelser
  • lokalisere lyd: er lyden langt borte eller nærme, ute eller inne?
  • orientere seg ved hjelp av lyder og akustikk
  • diskriminere lyder og gjenkjenne en spesiell lyd blant mange
  • oppfatte ulike sinnsstemninger

Lytteforhold, lydmiljø og akustikk

Det er viktig å skape gode lytteforhold og et godt lydmiljø med god akustikk.

Tennisballer på stolbenLyd kan oppleves som støy og gjøre det vanskelig å skille vesentlig informasjon fra uvesentlig. Det kan oppfattes ekstra slitsomt å utnytte synsresten sin ved synskrevende aktiviteter når det er mye støy i omgivelsene.

  • Vær bevisst på bruk av for eksempel TV, radio eller musikk, og ikke la det bli bakgrunnsstøy som ingen egentlig hører på.
  • Noen ganger kan det være nødvendig å lyddempe rom.

Kilder

Norges Blindeforbund (2010). En skole for alle – også for svaksynte og blinde. Oslo: Norges Blindeforbund.

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 7. juni 2019, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.

Les mer

Jonassen, B. (2015). Lydmiljøets betydning for et godt undervisningsmiljø (PDF). Spesialpedagogikk, 80(01), 14-22. Hentet 7. juni 2019, fra God lyd i skolen/HLF (Hørselshemmedes landsforbund).

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). (2012). Dårlig akustik påvirker skolelærere negativt. Dansk nettside. Hentet 7. juni 2019, fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).


										
					
Sist oppdatert 07.06.2019