Gode råd i samvær med personer som har en synshemning

Her er det listet opp noen gode råd for deg som er sammen med barn og unge som er sterkt svaksynte eller blinde.

Husk på at selv om barnet eller ungdommen har samme synsdiagnose kan de oppleve å se forskjellig. Andre faktorer enn synsdiagnosen og grad av synsnedsettelse spiller også inn. Behov for hjelp vil variere fra person til person og fra situasjon til situasjon.

Ikke vær redd for å spørre direkte om hvordan du best kan hjelpe eller forholde deg i ulike situasjoner.

Tenk på at:

 • det ofte er du som må ta initiativet til å hilse
 • du sier hvem du er når du henvender deg
 • du henvender deg ved å bruke navn eller fysisk berøring
 • du bruker navnene til dem som er i rommet
 • du bruker verbalt språk i stedet for å peke
 • ordene der og dit er utilstrekkelige, vær konkret og tydelig
 • du ikke hever stemmen, men snakker direkte og ikke gjennom ledsageren
 • du gjerne kan bruke ordet se, det er personer som har en synshemning vant til
 • du sier fra når du går
 • du ikke forlater en som er synshemmet alene på et ukjent sted uten et fast holdepunkt, for eksempel en vegg, en stol eller annet
 • du orienterer på forhånd om nye omgivelser
 • du ved måltider kan fortelle hva som blir servert og tilby din hjelp
 • du kan tilby din hjelp i ulike situasjoner, dersom du ønsker det
 • du bruker ledsagerteknikk når personen du ledsager skal sette seg: legg din ledsagerarm/hånd på stolens arm eller rygg, resten klarer hun/han selv
 • du bruker ledsagerteknikk når personen du ledsager skal inn i en bil: før hånden til bilens dørhåndtak, resten klarer hun/han selv
 • du lar ting stå på sin faste plass, ikke sperr vante ruter
 • du forteller når du flytter på gjenstander som vanligvis har fast plass
 • du alltid forlater en dør enten helt åpen eller helt lukket, hold også skapdører lukket
 • et godt lydmiljø er viktig for bruk av hørselssansen, unngå unødig støy

										
					
Sist oppdatert 28.11.2018