Global Positioning System – GPS

GPS et navigasjonssystem som er satellittbasert. Utviklingen begynte på 1970-tallet. GPS ble opprinnelig utviklet som et rent militært navigasjonssystem, men har i dag en meget stor sivil utbredelse.

En GPS kan brukes til å bli guidet til et bestemt sted, eller for å få vite hvor man er til enhver tid. Den kan si hvilken adresse man er ved, hvilken gate man er i, hva som er nærmeste kryss og liknende.

GPS for personer med nedsatt synMann bruker lupe til å se på GPS på mobiltelefonen sin.

Det finnes spesielle GPS-enheter som er utviklet for personer med nedsatt syn. Disse gir mer verbal informasjon enn en standard GPS. Det er også mulig å bruke GPS-program på mobiltelefoner eller andre tilsvarende enheter som har skjermleser.

Personer som er sterkt svaksynte eller blinde, kan ha nytte av GPS som et tilleggshjelpemiddel til for eksempel mobilitetsstokk, førerhund eller kikkert.

Begrensninger

En GPS kan ikke erstatte opplæring i mobilitet eller bruk av mobilitetshjelpemidler. Den kan ikke opplyse om farlige hindringer i veibanen, parkerte biler, fortauskanter, stolper osv.

Det er også unøyaktigheter i selve GPS-systemet og i kartet som brukes. Dette gjør at man aldri kan stole hundre prosent på det GPS-en sier.

Unøyaktigheten i GPS-systemet er på gjennomsnittlig 10 meter i hver retning. I trange bygater eller andre steder der det ikke er fri sikt til minst tre satellitter, kan signalet forsvinne helt eller bli svært unøyaktig.

Dette innebærer at det kreves nokså stor modenhet for å bruke en GPS. Du må være i stand til å vurdere informasjonen GPS-en gir, opp mot annen informasjon, for å bedømme om det den sier virker rimelig eller ikke. Du kan for eksempel risikere at GPS-en ikke sier fra om et kryss før du er midt ute i krysset eller allerede er over gata.

Kartene som brukes, er som oftest laget for bilkjøring. Dette innebærer at gangveier, stier, veier inne i parker osv. kan mangle. Hvis du ber GPS-en lage en rute mellom to punkter, vil ruten derfor ikke alltid være den beste for deg som er gående.

Et hjelpemiddel

En GPS som er spesielt laget for personer med nedsatt syn, regnes som et hjelpemiddel. Det er derfor mulig å søke Folketrygden om GPS. For å søke om dette, kan du ta kontakt med Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke for videre veiledning.

Kilde

Forsell, B. (2009). GPS. Hentet 2. november 2017, fra Store norske leksikon.

NAV hjelpemidler – På denne nettsiden fra NAV finner du informasjon om utlevering, montering, opplæring, reparasjon, forsikring m.v.

Ulland, T. (2010). GPS og nedsatt syn. Statped skriftserie nr. 99. Hentet 2. november 2017, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019