Hjelpemidler – svaksynte

Jente som leser oppskrift på pose med mel til boller ved bruk av lupe. For barn og unge som er svaksynte, kan det være aktuelt med hjelpemidler innen disse områdene: aktiviteter i dagliglivet (ADL), belysning, ergonomi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), lek og fritid, mobilitet og svaksyntoptikk.

På disse sidene om hjelpemidler – svaksynte får du eksempler på dette.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 08.02.2019