Aktiviteter i dagliglivet (ADL) – hjelpemidler

Det finnes få spesielle ADL-hjelpemidler for barn og unge som er svaksynte. Det viktigste er at de får øve seg på dagligdagse gjøremål og lære orden og system så langt det er naturlig.

Les mer om aktiviteter i dagliglivet (ADL).

Aktivitetene bør legges til rette med godt lys, gode farger og kontraster.

Les mer om fysisk tilrettelegging.

Noen eksempler på ADL-hjelpemidler

Jente måler opp melk i litermål med gode kontraster på tallene.

Varselur til å trekke opp. Gode kontraster.

Jente ser på armbåndsur på nær avstand.

  • sklikke eller annen bordbrikke som en kan legge under tallerken og kopp for å skape kontrast
  • litermål for svaksynte
  • veggklokke for svaksynte
  • armbåndsur for svaksynte
  • kalender for svaksynte
  • luper

 

 

 


										
					
Sist oppdatert 05.09.2012