Belysning og lysskjerming

Bruk av lys fremhever kontraster og gjør omgivelsene mer synlige.

Noen barn og unge har behov for ekstra belysning for å se bedre, mens andre har behov for å kunne dempe lyset. Skjerming av lys kan også være aktuelt, for eksempel persienner, markiser, «film» foran vinduene, spesielt lystette gardiner eller annet.

Allmennbelysning og punktbelysning/plassbelysning er aktuelle belysningskilder. Indirekte belysning (for eksempel uplight-lamper) kan være gunstig slik at man ikke blir blendet.

En lykt kan være et godt hjelpemiddel for de som har nedsatt mørkesyn.

Belysningsutstyr og folketrygden

Personer med synsnedsettelse kan ha spesielle belysningsbehov som er en direkte følge av synshemningen og som ikke tilfredsstilles av det normale belysningsutstyret.

Dette kan skyldes behovet for en unormalt kort næravstand ved for eksempel lesing, forøket lys-og/eller kontrastbehov eller spesiell grad av lysømfintlighet.

Personer med synshemning som fyller vilkårene om nedsatt synsevne kan gis stønad fra Folketrygden til tilrettelagt allmennbelysning og punktbelysning utover det som anses å være normalbelysning i et hjem. Behovet og nytteeffekten av slikt utstyr må være dokumentert av fagfolk.

Det kan også gis stønad til bærbar lykt dersom mørkesynet er vesentlig og varig nedsatt.

Når det gjelder skole er tilrettelegging av fysiske omgivelser skoleeiers ansvar, men individuell  plassbelysning kan gis som utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Er det behov for utredning og utprøving av belysning og lysskjerming, sendes det en henvisning fra kommunehelsetjenesten, øyelege, synspedagog eller andre fagpersoner til NAV Hjelpemiddelsentral. Deretter fyller en fagperson ut et søknadsskjema med anbefaling og funksjonskartlegging.

Kilder

Folketrygdloven. (1997). Lov omfolketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 3. april 2012, fra Lovdata.no.

NAV – Hjelpemiddelsentral. Informasjonsside fra NAV Hjelpemiddelsentral.

NAV – hjelpemidler. Informasjonsside fra NAV hjelpemidler.

NAV – syn. Har du en varig synsnedsettelse kan du ha rett til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen din.

Rikstrygdeverket, Arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen. (2006, sist endret 2017). Vedlegg 7 til folketrygdlovens § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd. Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper. Hentet 8. februar 2019, fra NAV.no.


										
					
Sist oppdatert 08.02.2019