Ergonomisk tilrettelegging

Barn og unge med nedsatt skarpsyn bøyer seg ofte nært inntil det de skal se på. Med nystagmus eller vanskelig øyemotorikk i tillegg, kompenserer de ofte ubevisst ved å legge hodet på skakke.

Slike statiske skjevstillinger kan føre til problemer med muskulatur i nakke og rygg, samt hodepine. For å forebygge dette er det blant annet viktig å legge til rette for gode arbeidstillinger/god ergonomi ved nærarbeid som lesing, tegning og maling.

Eksempler på hjelpemidler som kan gi god arbeidsstilling

  • skråbrett/lesebrett
  • skråpult
  • staffeli
  • god stol i riktig størrelse (rette vinkler i ankler, knær og hofter)

Det kan ytes stønad fra folketrygden til anskaffelse av ergonomisk utstyr for synshemmede.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19. Hentet 7. juni 2011, fra Lovdata.no.

Rikstrygdeverket, Arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen. (2006). Vedlegg 7 til folketrygdlovens § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd. Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper. Hentet 7. juni 2011, fra NAV.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.08.2012