Ergonomisk tilrettelegging

Barn og unge med nedsatt skarpsyn bøyer seg ofte nært inntil det de skal se på. Med nystagmus eller vanskelig øyemotorikk i tillegg, kompenserer de ofte ubevisst ved å legge hodet på skakke.

Slike statiske skjevstillinger kan føre til problemer med muskulatur i nakke og rygg, samt hodepine. For å forebygge dette er det blant annet viktig å legge til rette for gode arbeidstillinger/god ergonomi ved nærarbeid som lesing, tegning og maling.

Eksempler på hjelpemidler som kan gi god arbeidsstilling

  • skråbrett/lesebrett
  • skråpult
  • staffeli
  • god stol i riktig størrelse (rette vinkler i ankler, knær og hofter)

Det kan ytes stønad fra folketrygden til anskaffelse av ergonomisk utstyr for synshemmede.

Kilder

NAV – Hjelpemiddelsentral. Informasjonsside fra NAV Hjelpemiddelsentral.

NAV – hjelpemidler. Informasjonsside fra NAV hjelpemidler.

NAV – syn. Har du en varig synsnedsettelse kan du ha rett til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen din.

Rikstrygdeverket, Arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen. (2006, sist endret 2017). Vedlegg 7 til folketrygdlovens § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd. Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper. Hentet 8. februar 2019, fra NAV.no.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19. Hentet 8. februar 2019, fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 08.02.2019