Lek og fritid

Barn og unge som er svaksynte kan ha glede av noen spill og leker som er tilrettelagt med klare farger, gode kontraster og eventuelt lyd og taktil merking, alt avhengig av synsnedsettelse og situasjon.

Les mer om lek og aktivitet.

Eksempler på leker

  • baller med fargekontraster og eventuelt lyd
  • puslespill forsterket med tusj

Eksempler på spill

Gutt som ser på lesebrett ved å holde det nært inntil øynene.Kortstokk med store tall og taktil merking.

  • ludo med gode fargekontraster, eventuelt taktil merking
  • terninger med gode kontraster, eventuelt taktil merking
  • Eltho taktil, et fleksibelt aktivitetsspill for samvær og mestring
  • kortstokk med store tall og bilder
  • fire på rad
  • lesebrett med digitale spill

Kilder

Adaptor – hjelpemidler til hobby og lek. Hjelpemidler til hobby og lek for mennesker med synshemning.

Huseby kompetansesenter. (2013). Eltho taktil – et fleksibelt aktivitetsspill for samvær og mestring. Metodeheftet kan lastes ned gratis. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Les mer

NAV – Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering. Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019