Mobilitetshjelpemidler

Ledsager på ski bruker fargerik refleksvest.Noen barn og unge som er svaksynte har behov for mobilitetshjelpemidler, andre ikke.

Behovet vil for de fleste variere ut fra synsfunksjon, type aktivitet, fysiske omgivelser, lysforhold og liknende.

Les mer om bruk av mobilitetshjelpemidler.

Eksempler

  • skyggelue og solbrille/filterbrille
  • monokulære og binokulære kikkerter
  • markeringsstokk eller hvit stokk
  • forstørring ved hjelp av digitalkamera
  • lykt for bruk i skumring eller på mørke plasser
  • refleksvest

Les mer

Adaptor – hjelpemiddelkatalogen. Hjelpemiddelkatalogen inneholder en mengde produkter som kan være nyttige for blant annet mennesker med synshemning.

NAV hjelpemiddeldatabasen. Informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Også hjelpemidler for de som assisterer. Utvalget omfatter både hjelpemidler som dekkes av NAV og hjelpemidler som ikke dekkes av NAV.


										
					
Sist oppdatert 26.08.2012