Svaksyntoptikk

Svaksyntoptikk er hjelpemidler som i første rekke brukes for å avhjelpe et behov for forstørring.

Les mer om bruk av svaksyntoptikk.

Det finnes to kategorier svaksyntoptiske hjelpemidler:
optiske og elektronoptiske.

Elektronoptiske hjelpemidler er de som er konstruert slik at elektronisk og optisk teknologi benyttes sammen.

Nedenfor kommer noen eksempler på svaksyntoptikk.

Optiske hjelpemidler til nærarbeid

Jente med kort leseavstand.

 • briller med nærtillegg
 • luper med og uten lys
 • lupelampe
 • filterbriller med styrke
 • kikkert for ett øye (monokulær kikkert)

Optiske hjelpemidler til bruk på avstand

Ung jente som bruker kikkertbrille.

 • briller og kontaktlinser
 • kikkert for ett øye eller begge (monokulær eller binokulær)
 • filterbriller med eller uten styrke

Elektronoptiske hjelpemidler

Hender som bruker digital lupe.

 • elektroniske luper (digitale luper) er et bærbart forstørrende hjelpemiddel som består av et mikrokamera som er koblet til en LCD-skjerm
 • forstørrende TV-systemer (også kalt forstørrende videosystem, CCTV (Closed Circuit Television) og lese-TV)
 • digitale kamera – kan ta bilder på kort og lang avstand og så forstørre for å se nærmere på ting

Folketrygden kan yte stønad til svaksyntoptikk dersom vilkårene for nedsatt synsevne er oppfylt. Stønad kan også ytes til anskaffelse av briller og kontaktlinser for barn og ungdom under 18 år etter spesielle regler.

Kilder

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19. Hentet 24. januar 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettkilder. (2006). Vedlegg 7 til ftrl § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd – Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper. Hentet 24. januar 2020, fra NAV.no.

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk. Statpeds skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 24. januar 2020, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 24.01.2020