Tiltak ved nedsatt synsfunksjon

På disse sidene om tiltak ved nedsatt synsfunksjon får du eksempler på tiltak og tips som kan gjøre det enklere å utnytte en synsrest på ulike avstander og ved ulike aktiviteter.

Tiltakene er kun ment som forslag som det kan være viktig å tenke igjennom. Husk på at to barn eller unge med samme synsdiagnose kan oppleve å se forskjellig. Andre faktorer enn synsdiagnosen og grad av synsnedsettelse spiller inn, som for eksempel det fysiske miljøet, aktivitet/situasjon, dagsform, personlighet, alder, erfaring osv.

Kontakt eventuelt en person med synsfaglig kompetanse for å få hjelp til å finne frem til aktuelle tiltak.

Tiltakene er de samme som står beskrevet i synssimulatoren. Synssimulatoren viser i tillegg hvordan det kan oppleves å ha ulike synsnedsettelser.


										
					
Sist oppdatert 03.02.2016