Lang avstand

På disse nettsidene får du eksempler på tiltak som kan gjøre det lettere å utnytte en synsrest på lang avstand, for eksempel i aktiviteter ute.

Det må alltid tas individuelle hensyn. Det som passer for en person, kan være uaktuelt for en annen.

Ved behov kan en person med synsfaglig kompetanse kontaktes.

Tiltakene er de samme som står beskrevet i synssimulatoren. Synssimulatoren viser i tillegg hvordan det kan oppleves å ha ulike synsnedsettelser.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 03.01.2013