Tiltak ved sentralt synsfeltutfall

Tiltakene her er avhengig av hvor stort det sentrale synsfeltutfallet er.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • vær oppmerksom på at sol og blanke overflater kan virke blendende (les mer om tiltak ved lysømfintlighet)

Klare farger og gode kontraster

 • den voksne som er ute, for eksempel i friminuttene, bør bruke farget vest
 • leke- og skolekamerater bør bruke farget vest i annen farge enn de voksne
 • mal lekeapparat med kontrastfarge
 • mal hindringer med kontrastfarge
 • mal utedører og lignende med kontrastfarge
 • marker øverste og nederste trappetrinn med en kontrastfarge
 • marker glassflater- og dører

Forstørring kan hjelpe

 • forstørr ved å gå nærmere (et objekt forstørres når avstanden til objektet minskes)
 • ta bilder ved å bruke kamera eller mobiltelefon – og så forstørre

Optiske hjelpemidler

 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • kikkert

Plassering av barn/unge har betydning

 • nær det som skjer for å se detaljer
 • litt lenger unna for å få oversikt

Annet

 • lære å se over/under/til siden for synsfeltutfallet slik at det barn og unge skal se på treffer det området på netthinnen som fungerer best

										
					
Sist oppdatert 25.08.2012