Tiltak ved halvsidig synsfeltutfall

Tiltakene er avhengig av om det halvsidige synsfeltutfallet rammer skarpsynet, er absolutt eller ikke og hvor utfallet befinner seg (høyresidig eller venstresidig).

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • vær oppmerksom på at sol og blanke overflater kan virke blendende (les mer om tiltak ved lysømfintlighet)

Klare farger og gode kontraster

 • den voksne som er ute, for eksempel i skolegården, bør bruke farget vest
 • leke- og skolekamerater bør bruke farget vest i annen farge enn de voksne
 • for de minste; mal lekeapparat med kontrastfarge
 • mal hindringer med kontrastfarge
 • mal utedører og lignende med kontrastfarger
 • marker øverste og nederste trappetrinn med kontrastfarge
 • marker glassflater og -dører

Forstørring kan hjelpe

 • forstørr ved å gå nærmere (et objekt forstørres når avstanden til objektet minskes)
 • ta bilder ved å bruke kamera eller mobiltelefon – og så forstørre
 • bruk optiske hjelpemidler:
  • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
  • kikkert

Plassering av barnet har betydning

 • ta hensyn til hvilken side det halvsidige synsfeltutfallet forekommer

Annet

 • mange kan se detaljer, men får ikke oversikt over hele uteplassen
 • skanneteknikker kan læres for å få oversikt over omgivelsene
 • bevisstgjøring kan hjelpe – det kan være noe der selv om man ikke ser det

										
					
Sist oppdatert 15.11.2013