Tiltak ved uskarpt syn

Tiltakene er avhengig av graden av uskarpt syn.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • vær oppmerksom på at sol og blanke overflater kan virke blendende (les mer om tiltak ved lysømfintlighet)

Klare farger og gode kontraster

 • den voksne som er ute, for eksempel i friminuttene, bør bruke farget vest
 • leke- og skolekamerater bør bruke farget vest i annen farge enn den voksne
 • for de yngste; mal lekeapparat med kontrastfarge
 • mal farlige objekter/hindringer med kontrastfarge
 • mal utedører og lignende med kontrastfarge
 • marker øverste og nederste trappetrinn med kontrastfarge
 • marker glassflater og glassdører

Forstørring kan hjelpe

 • forstørr ved å gå nærmere (et objekt forstørres når avstanden til objektet minskes)
 • ta bilder ved å bruke kamera eller mobiltelefon – og så forstørre

Optiske hjelpemidler

 • beste korreksjon for avstand og nær (briller, kontaktlinser)
 • kikkert

Plassering av barn/unge har betydning

 • det er vanskelig å se detaljer på lang avstand
 • gå så nært som mulig der ting skjer

Annet

 • unngå farlige, utstikkende gjenstander
 • vær oppmerksom på glassdører, trapper og kanter som ikke er merket

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.08.2012