Tiltak ved halvsidig synsfeltutfall

Tiltakene er avhengig av om det halvsidige synsfeltutfallet rammer skarpsynet, er absolutt eller ikke og hvor utfallet befinner seg (høyresidig eller venstresidig).

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved å unngå blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag
 • tilpasset dataskjerm – noen foretrekker mørk bakgrunn med lyse bokstaver

Klare farger og gode kontraster

 • mellom forgrunn og bakgrunn på det som barnet/den unge skal se

Forstørring kan hjelpe

 • datamaskin med forstørring
 • sitte nærmere det man skal se på

Bruk av optiske eller elektronoptiske hjelpemidler

 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • luper og lupelampe
 • forstørrende TV (lese-TV/forstørrende videosystem)

Plassering og ergonomi har betydning

 • vær oppmerksom på:
  • avstand
  • hvor synsfeltutfallet befinner seg
  • lysforhold
 • skråbrett eller skråpult kan avhjelpe stiv nakke og hodepine

Annet

 • lett å miste oversikten:
  • lær skanneteknikker for å få oversikt
  • lær å bruke fingeren til å spore
  • bevisstgjøring – det er noe på den siden der synsfeltutfallet er

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 15.11.2013