Tiltak ved uskarpt syn

Tiltakene er avhengig av graden av uskarpt syn.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved å unngå blending fra vindu, lamper og blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag
 • ved å tilpasse dataskjermen – for eksempel mørk bakgrunn med lyse bokstaver

Klare farger og gode kontraster

 • forsterk streker med tusj
 • ha god kontrast til underlaget (bakgrunnen)
 • bruk ensfarget underlag

Forstørring kan hjelpe

 • forstørrende video-system (lese-TV/forstørrende TV)
 • datamaskin: bruk nettleserens forstørringsmuligheter
 • optiske hjelpemidler:
  • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
  • luper og lupelampe

Plassering og ergonomi har betydning

 • unngå motlys fra vindu og lamper
 • bruk av skråbrett/svaksyntpult kan avhjelpe stiv nakke og hodepine

Annet

 • detaljnivået må alltid tilpasses graden av uskarpt syn

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.08.2012