Bidragsytere

Takk

Først vil vi rette en stor takk til alle som har bidratt til å videreutvikle og utvide sansetap.no til den nettportalen den er idag. Uten medvirkning, innspill og inspirasjon fra dere, ville vi ikke ha kommet i mål med prosjektet.

En spesiell takk går til alle dere som har deltatt på video og bilder. Det at dere har vært positive til å dele deres egne erfaringer med andre, bidrar til en økt forståelse og kunnskap om hvordan det kan være å leve med nedsatt syn og/eller hørsel. Dere har bidratt på en svært god måte og vist at vi alle er mennesker, med ulike utfordringer i livet. Nedsatt syn og/eller hørsel kan by på endel begrensinger, men dere har vist at mulighetene likevel er mange.

Vi takker også alle som har bidratt i idemyldringsgrupper, arbeidsgrupper og faglig rådgivningsgruppe. Dette la et godt fundament for arbeidet.

Ny mediespiller med universell utforming er utviklet for avspilling av video på PC. Egne animasjoner om syn og hørsel, samt simulatorer om hvordan det kan arte seg å se eller høre dårlig, er utviklet i nært samarbeid mellom fagfolk og web-designere. Vi håper dette spennende arbeidet vil gi økt forståelse for sansetapene. En stor takk går til dere som har bidratt i dette arbeidet på forskjellige måter.

Tilslutt vil vi trekke frem alle som har bidratt med tekster, illustrasjoner, audiovisuelt innhold, web-utvikling, design, layout, kvalitetssikring osv.

Med alles medvirkning har sansetap.no blitt en nettportal der man kan finne helhetlig informasjon og kunnskap om syn, hørsel og kombinerte sansetap i alle aldersgrupper.

Med vennlig hilsen

Nina Sellæg
Redaktør

Hvem har bidratt?

Prosjektleder

Prosjektleder: Nina Sellæg, Statped sørøst (tidligere Skådalen kompetansesenter)

Samarbeidspartner/underleverandør

InterMedia på Universitetet i Oslo (UiO) – ansvar for webutvikling og audiovisuelt innhold

Prosjektleder InterMedia: Bjørn Skaar

 • Hans Magnus Mikalsen Nedreberg
 • Idunn Sem
 • Jeremy Toussaint
 • Knut Qvale
 • Terje Thoresen

Finansiering

Helsedirektoratet har stått for hovedfinansieringen av videreutvikling og utvidelse av sansetap.no til også å omfatte småbarn, barn/unge og voksne.

Statped sørøst ved tidligere Skådalen, Huseby og Nedre Gausen kompetansesentre har bidratt noe økonomisk.

InterMedia på Universitetet i Oslo har også bidratt med egne forskningsmidler.

Statped drifter nettportalen i dag, med noe støtte fra Helsedirektoratet til teknisk drift og vedlikehold i 2013.

Faglig rådgivningsgruppe

Faglig rådgivningsgruppe har bestått av representanter fra (alfabetisk):

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) – Norges Blindeforbund (NBF)
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) – Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) – Norges Døveforbund (NDF)
 • Helsedirektoratet (Hdir)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, Koordineringsenheten
 • NAV
 • Regionale helseforetak (RHF) (ikke møtt)
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) – Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
 • Statped sørøst – avdelingene døvblinde/kombinerte syns- og hørselsvansker, hørsel og syn (tidligere Huseby og Skådalen kompetansesentre)
 • Utdanningsdirektoratet (Udir)

Hørsel og kombinerte sansetap

Statped sørøst, fagavdeling hørsel og Statped sørøst, fagavdeling døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker (tidligere Skådalen og Nedre Gausen kompetansesentre).

Arbeidsgrupper hørsel (alfabetisk):

 • Astrid Moe
 • Bjørn Skaar
 • Eric Holm Andersen
 • Ingunn Heskestad Grytli
 • Ingeborg Høidahl
 • Inge Jan Iversen
 • Nina Sellæg
 • Sissel Berg Sandåker
 • Tonhild Strand Hauge
 • Unni Line Ottesen

Arbeidsgrupper kombinerte sansetap (alfabetisk):

 • Bjørn Skaar
 • Else Marie Svingen
 • Gro Hallan Tønsberg
 • Live Fuglesang
 • Nina Sellæg

Tekstskriving og annet faglig samarbeid utenom arbeidsgruppene (alfabetisk):

 • Anne Kristine Grønsund
 • Anne Merete Frank
 • Bitten H. Ikdahl
 • Bjørg Edna Rike
 • Charlotte Louise Caspari
 • Dag J. Lindeberg
 • Elisabeth Mikkelsen
 • Eva Simonsen
 • Gidske Holck
 • Grete Høie
 • Gudmund Eikli
 • Guri Engernes Nielsen
 • Ine Lorentzen
 • Ingeborg Ørn
 • Liv Strand
 • Mariann Mamen
 • Oddvar Hjulstad
 • Reidun Langvik
 • Siri Ness
 • Stine Hirsch
 • Ståle Stenersen
 • Sunniva Tostrup Aas
 • Tommy Våge
 • Tonje Wright
 • Torill Gullvik
 • Wibecke Larsen

Syn

Statped sørøst, fagavdeling syn (tidligere Huseby kompetansesenter) og Statped midt, fagavdeling syn (tidligere Tambartun kompetansesenter)

Arbeidsgrupper syn (alfabetisk):

 • Bjørn Skaar
 • Inger Larsen
 • Inger Solevåg
 • Kari Gomnæs
 • Nina Sellæg
 • Tor Ulland

Tekstskriving og annet faglig samarbeid utenom arbeidsgruppene (alfabetisk):

 • Ann-Christin Skaug
 • Anne Marit Arnegaard
 • Anne Mohn Lian
 • Arne Kjeldstad
 • Astrid Vik
 • Aud Jorunn Løvehaug
 • Bente Wetaas
 • Bjørn Øien
 • Christian Haukebø
 • Edle Jessen
 • Eli Krokstad
 • Eva Sommerfeldt
 • Henny Oppedal Krafft
 • Ida Stene
 • Ingalill Bartlett
 • Inger Marie Aas
 • Ingvild Gauslaa
 • Kari Brevik
 • Karin Lund
 • Knut Brandsborg
 • Lars Bjørndal
 • Randi Skarpaas Tranheim
 • Reidun Leirvåg
 • Rim N. Alme
 • Sigmund Spetalen
 • Silje T. Espelien
 • Sissel Torgersen
 • Stine Morbech
 • Synøve Berg
 • Tone Larssen
 • Vilde Skorstad

Illustrasjoner

 • Per Kristian Risvik

NAV

 • Berte Eidsvåg
 • Dag Grøndahl Marthinsen
 • Kristin Horn
 • Michael Cyrus
 • Morten Flatebø

Oslo Universitetssykehus – CI-enheten

 • Borghild Landsvik
 • Greg Eigner Jablonski
 • Lisbeth Wingaard
 • Mariann Gjervik Heldahl
 • Marte Myhrum
 • Ole Tvete

Andre

 • Beitostølen helsesportsenter
 • Norges Blindeforbund, barne- og ungdomsavdelingen (BUA)

Andre – enkeltpersoner

 • Eva Signe Falkenberg
 • Gunvor Wilhelmsen
 • Inger Anita Herheim
 • Ingvild M. S. Ramberg
 • Jorunn Solheim
 • Magnus Tollefsen
 • Siri J. Grieg
 • Ole Petter Tungland
 • Alle som har deltatt på og med bilder og video

Videreutvikling, oppdatering og vedlikehold

Statped drifter nettportalen sansetap.no.

 • Redaktør: Nina Sellæg, seniorrådgiver, Statped
 • Teknisk drift:  Erlend Hovdal, seniorrådgiver IKT, Statped

										
					
Sist oppdatert 12.12.2020