Diagnoser og tilstander – hørsel

Denne alfabetiske oversikten inneholder tekster om ulike hørselsdiagnoser. Det er også tatt med sykdommer, skader, tilstander og symptomer som  kan forekomme i ytre øret, mellomøret og indre øret, samt i hørselsbanene og hjernen. Listen er ikke komplett.

Sjekk i ordlisten på Statped.no dersom det dukker opp ord du ikke kjenner til fra hørselsområdet. Ordlistene finnes på norsk, engelsk, arabisk og urdu.

Les mer

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet til god utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.08.2019