Diagnoser og tilstander – hørsel

På sidene om diagnoser og tilstander – hørsel, finner du en alfabetisk oversikt med informasjon om mange hørselsdiagnoser, tilstander, sykdommer og skader som kan forekomme. Informasjonen er ment å gi en lettfattelig innføring i emnene, med lenker til videre lesing.

Listen er ikke komplett.

Sidene blir ikke oppdatert med hensyn til de nyeste behandlingsmetodene og den nyeste forskningen innen de ulike fagfeltene.

Fagmiljøene i Norge som forventes å ha mest oppdatert kunnskap, finnes ofte i tilknytning til universitetssykehusene. Flere av interesse- og brukerorganisasjonene for nedsatt hørsel følger godt med på nyere behandlingsmetoder. Fastlegen din kan også gi råd.

Sjekk i ordlisten på Statped.no dersom det dukker opp ord du ikke kjenner til fra hørselsområdet. Ordlistene finnes på norsk, engelsk, arabisk og urdu.

For å få en idé om hvordan det kan være å ha nedsatt syn og nedsatt hørsel, kan du gå inn på simulator-sidene våre.


										
					
Sist oppdatert 29.01.2020