Akustikusnevrinom/vestibularis schwannom

Akustikusnevrinom, eller vestibularis schwannom, er en godartet (benign) svulst på balanse- og hørselsnerven. Den utgår fra støttecellene rundt nerven (de Schwannske celler). Det at svulsten er godartet betyr at den ikke består av kreftceller. Svulsten vokser sakte.

Svulsten dannes på nerven innenfor det indre øret. Denne plasseringen kan skape problemer, fordi den kan trykke på nærliggende strukturer i hjernen som hørselsnerven, lillehjernen og hjernestammen. Det er altså ikke svulsten i seg selv som er farlig, men de trykkpåvirkninger den kan skape på viktige områder i hjernen.

Forekomst

Akustikusnevrinom er en relativt sjelden svulsttype. I Norge diagnostiseres det ca. 100 tilfeller per år. Diagnosen stilles oftest hos voksne og er like hyppig hos menn og kvinner. Hos unge mennesker kan svulsten skyldes sykdommen nevrofibromatose type 2 (ca. 5 % av tilfellene). Disse pasientene er utsatt for å få liknende svulster andre steder i kroppen.

Årsaker

Årsaken til utvikling av akustikusnevrinom er ikke kjent. Nevrofibromatose type 2 skyldes en feil på arvestoffet på kromosom 22.

Symptomer

Gradvis hørselstap på et øre ledsaget av øresus (tinnitus) og svimmelhet er de vanligste symptomene. Fordi akustikusnevrinom først og fremst forekommer hos voksne, er det fare for at symptomene blir tolket som normal svekkelse av hørselen.

Mange opplever en fornemmelse av at noe fyller i øret, balanseproblemer eller symptomer fra trykk på andre nerver. For eksempel kan nedsatt følelse i ansiktet forekomme på grunn av trykk på ansiktets følenerve (trigeminusnerven).

Dersom svulsten vokser seg stor og trykker på omliggende strukturer i hjernestammen eller lillehjernen, kan alvorligere symptomer vise seg. Det kan for eksempel være kvalme og dobbeltsyn som tegn på økt trykk i hjernen.

Diagnosen

En spesialist i øre-nese-halssykdommer vil gjøre en rekke undersøkelser av hørsel, balanse, hjernenerver og koordinasjonsevne. Ved mistanke om akustikusnevrinom gjøres en CT- og MR-skanning av hjernen. Det kan bekrefte diagnosen akustikusnevrinom.

Behandling og tiltak

Ved små svulster velges det ofte en konservativ behandlingsplan. Det vil si at man avventer behandling og i stedet følger svulstens (eventuelle) utvikling med årlig MR-kontroll.

Ved store eller symptomgivende svulster velger man ofte kirurgisk behandling. Dette foregår ved mikrokirurgi og er den eneste måten å fjerne svulsten helt på. I noen tilfeller utføres strålebehandling etter inngrepet.

Stråleknivbehandling er også foretrukket ved vekst av mindre svulster.

Haukeland universitetssjukehus – Helse Bergen er Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer, herunder akustikusnevrinom.

Komplikasjoner

Legen skal informere om mulige komplikasjoner før operasjonen.

Etter operasjonen mister man som regel hørselen på det opererte øret, fordi det ikke er mulig å bevare hørselsnerven når svulsten fjernes. Hvis svulsten er liten kan hørselen noen ganger bevares.

Påvirkning eller skade på ansiktsnerven som fører til ansiktslammelser forekommer, men ses sjeldnere og sjeldnere på grunn av forbedret teknikk og sentralisert behandling.

Noen vil få balanseproblemer.

Prognose

Forbedrete diagnostikk og behandlingsmuligheter har gjort at akustikusnevrinom i dag har vesentlig bedre prognose enn tidligere. Prognosen er avhengig av størrelsen på svulsten, men selv store svulster har en god prognose i 95 % av tilfellene. De fleste kan være tilbake i jobb etter 3-6 måneder etter en operasjon.

Oppfølging etter behandling gjøres regelmessig av en spesialist i øre-nese-halssykdommer.

Animasjon

Se animasjon av øret og hørselsnerven – barn og unge eller voksne.

Kilder

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Kråkenes, J., Larsen, J. L., Moen, G., Myrseth, E., Møller, P., Pedersen, P. (2002). Behandling av akustikusnevrinom. Tidsskrift for den Norske Legeforening, 122(15),1467-70. Hentet 17. september 2019, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer (NKVS). NKVS skal sikre nasjonal kompetanseoppbygning og kompetansespredning innenfor sykdommer i likevektsapparatet. Dette er sykdommer som ytrer seg ved symptomer som svimmelhet (vertigo) og balanseforstyrrelser.  


										
					
Sist oppdatert 17.09.2019