Anoti og mikroti

Dannelsen av det ytre øre er en komplisert prosess som starter tidlig i fosterlivet, allerede i 3.- 4. fosteruke. Feil i utviklingen kan medføre forskjellige former for misdannelser i det ytre øre:

  • anoti, som betyr manglende øremusling
  • mikroti, som betyr mangelfull utvikling av øremuslingen

Mikroti og anoti kan forekomme alene, men ses ofte sammen med øregangsatresi og/eller underutvikling av mellomøret. Mikroti og anoti kan være ensidig eller tosidig.

Årsaker

Man kjenner ikke alltid årsaken til underutvikling av det ytre øre.

Hos de fleste antar man at det er arvelig, da risikoen for utvikling av mikroti eller anoti er større dersom et familiemedlem har tilstanden.

Mikroti og anoti kan være en del av et syndrom, for eksempel Treacher-Collins Syndrom, Goldenhar Syndrom, med flere.

Noen medisiner kan fremkalle misdannelser dersom de blir brukt under graviditeten. Et eksempel er thalidomid-skandalen, der thalidomid ble brukt som kvalmestillende medisin til gravide på 1970-tallet. Det medførte en rekke misdannelser hos fosteret, inkludert øret, og må ikke lenger brukes av gravide.

Symptomer

Ved fødselen kan man se at øremuslingen mangler eller er ufullstendig utviklet. I tillegg at det er kosmetisk sjenerende, kan tilstanden medføre et mindre hørselstap, i det øremuslingens funksjon er å samle lydbølgene inn mot øregangsåpningen. Hørelstapet vil være mer alvorlig dersom andre strukturer i øret også er berørt, for eksempel øregangen eller mellomøret.

Behandling og tiltak

En tidlig vurdering gjøres av en spesialistlege i øre-nese-halssykdommer. Det er for å sikre de beste muligheter for taleutvikling så tidlig som mulig, da hørselen kan være påvirket ved tilstanden. Behandlingen tilpasses til den enkelte.

Behandling og oppfølging er først og fremst avhengig om tilstanden er ensidig eller tosidig og om hørselen er nedsatt. En ensidig underutvikling av det ytre øre vil som regel ikke ha noen betydning for taleutviklingen. Derimot kan det ved en tosidig mikroti/anoti være nødvendig med et høreapparat.

Det er mulig å gjøre en plastikkirurgisk rekonstruksjon av øret eller innsette en silikonprotese og på den måten lage en kunstig øremusling. Dette gjøres i samarbeid mellom en plastikkirurg og en øre-nese-hals spesialist. Det er best at rekonstruksjonen gjøres i 10-års alderen, fordi øret der er fullt utvokst hos de aller fleste.

Oslo Universitetssykehus har landsfunksjonen for behandling av øremisdannelser.

Animasjon

Se animasjon av øret: ytre øre – småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder

Bretlau, P., Jepsen, O., Ovesen, T., Pedersen, C. B. & Thomsen, K. A. (2006). Øre-næse-halssygdomme & hoved-halskirurgi. København: Munksgaard Danmark.

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Les mer

Senter for sjeldne diagnoser. Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende kompetansesenter for ca. 70 sjeldne diagnoser. Senteret tilbyr informasjon om diagnosene, rådgivning og kurs om å leve med en sjelden diagnose.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 05.05.2018