Barotraume

Barotraume er en trykkskade som oppstår når det er forskjeller på trykket i omgivelsene og trykket inne i kroppens hulrom. Det kan være lungene, bihulene og/eller mellomøret. Gassene i hulrommene vil utvides dersom trykket utenfor stiger, mens trykket i hulrommet blir det samme (jmf. Boyles lov som sier at produktet av volum og trykk er konstant ved en konstant temperatur). Det kan medføre væskeutsivning, blødning eller sprengning i det omliggende vevet og kalles for barotraume. Denne teksten handler om barotraume på mellomøret.

Risikofaktorer og årsaker

Mellomøret har en forbindelse, kalt øretrompeten eller tuba auditiva, som forbinder mellomøret med øverste delen av svelget. Trykkutlikning med trykket i omgivelsene må skje gjennom denne kanalen. Inngangen til øretrompeten er vanligvis lukket, men kan åpnes for eksempel når man gjesper eller svelger.

Dersom slimhinnene er hovne, ved for eksempel en forkjølelse eller mellomørebetennelse, blir øretrompeten så smal at trykkutlikning bli vanskelig. Noen har også en medfødt smal øretrompet som kan vanskeliggjøre utlikningen. Dette er også tilfellet hos barn.

Barotraume kan oppstå under dykking, ved eksplosjoner eller flyving. Hvis man av en eller annen grunn har en dårlig fungerende øretrompet kan det bli vanskelig å utlikne trykket. Problemet oppstår oftest når man beveger seg fra et lavere til et høyere trykk. Det er fordi øretrompeten fungerer som en ventil som gjør at det er lettere å utlikne et overtrykk enn et undertrykk. Dersom trykket i mellomøret blir lavere enn omgivelsene vil trommehinnen suges innover. Det kan komme blødninger i den eller den kan briste. Et barotraume kan også påvirke  likevektsorganet og det indre øret.

Symptomer og funn

Symptomer på et barotraume i mellomøret oppstår raskt og det kan være smerter, hørselsnedsettelse, kvalme og/eller svimmelhet. Væske som trenger seg ut fra blodkarene kan samle seg i mellomøret. Noen ganger kan trommehinnen revne, les mer om dette under ”trommehinneruptur”.

Diagnosen

Diagnosen stilles ut fra sykdomshistorien. Ved å bruke et otoskop (instrument for å se øregangen og trommehinnen), kan man se at trommehinnen er trukket innover og at det er væske i mellomøret. Hvis det har skjedd en trommehinneruptur kan det også ses gjennom otoskopet.

Tiltak og behandling

Ved mistanke om barotraume, skal man henvises til en spesiallege i øre-nese-hals sykdommer.

Behandlingsmålet er å redusere smertene og utlikne trykket i mellomøret. Symptomene forsvinner ofte av seg selv uten behandling. Dersom man vil utlikne trykket kan det gjøres med en neseballong (Politzers metode) som presser luft inn i nesen samtidig som man svelger. Luften vil da presses inn i øretrompeten. Dersom det ikke lykkes kan det lages et snitt i trommehinnen og trykket vil da utliknes.

Barotraume etter dykking kan være alvorlig og skal behandles i trykkammer.

Forebyggelse

Ved flyreiser kan man prøve å svelge eller gape når flyet er på vei nedover, for på den måten å utlikne trykket. Det finnes også noen slimhinneskrumpende medisiner, som kan tas før flyreisen.

Ved dykking bør nedstigning gjøres gradvis. Man skal ikke dykke hvis man har trommehinneruptur. Man frarådes dessuten å dykke hvis man kun hører på et øre og til å vise forsiktighet ved forkjølelse og allergi med nesesymptomer.

Animasjon

Se animasjon av øret: mellomøret – småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder

Bretlau, P., Jepsen, O., Ovesen, T., Pedersen, C. B. & Thomsen, K. A. (2006). Øre-næse-halssygdomme & hoved-halskirurgi. København: Munksgaard Danmark

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Opdahl, H. (ukjent dato). Barotraume. Hentet 28. august 2014, fra Store norske leksikon.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.08.2014