Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV) – krystallsyke

BPPV står for benign paroksymal posisjonsvertigo, som betyr godartet anfallsvis stillingsavhengig svimmelhet. I dagligtalen kalles BPPV for krystallsyken. Tilstanden medfører anfall av karusellsvimmelhet som typisk varer i 10-30 sekunder. Anfallet utløses av stillingsendringer, for eksempel ved at man legger seg ned, setter seg opp eller vender seg om når man ligger.

Tilstanden er ubehagelig, men er ikke farlig og vil i de fleste tilfeller gå over av seg selv.

Årsaker

Likevektsorganet sitter i labyrinten i det indre øret. Det består av tre bueganger som står vinkelrett på hverandre og inneholder væske (endolymfe). Væskestrømmen i buegangene settes i gang når hodestillingen endres. Bevegelsene registreres og signalene sendes til hjernen, som kan tolke hvilken posisjon hodet befinner seg i.

Ved inngangen til buegangene ligger et organ som registrerer akselerasjon og deakselerasjon. Her finnes det otolitter (små krystaller) som normalt sitter fast i en membran og på grunn av større massetyngde beveger seg med en forsinkelse i forhold til endolymfen. Ved BPPV vil disse krystallene være løse. Svimmelhetsanfall utløses når otolittene beveger seg inn i buegangene og dermed endrer på væskestrømmen i buegangene. Otolittene beveger seg oftest inn i den bakre buegang.

Årsaken til at otolittene løsner fra membranen er ofte ukjent. Sannsynligvis skyldes det aldersforandringer i likevekstorganet.

En hodeskade kan i noen tilfeller medføre BPPV. Andre sykdommer i det indre øret disponerer for BPPV, som for eksempel Ménières sykdom, inflammasjon i likevekts- og hørselsnerven (vestibularisnevritt) og betennelse i labyrintorganet (labyringitt).

Forekomst

BPPV er en relativt vanlig tilstand og er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. 65 % av personer som utvikler BPPV er kvinner. BPPV forekommer i alle aldre, men er hyppigst hos eldre. Gjennomsnittsalderen for BPPV er 60 år.

Symptomer

Kraftige anfall av karusellsvimmelhet og nystagmus (ufrivillige øyebevegelser). Anfallene varer typisk i 10-30 sekunder og noen ganger lenger. Noen opplever gjentakende anfall innenfor kort tid, men typisk vil svimmelheten avta for hvert anfall. Symptomene starter ofte plutselig om morgenen eller kvelden.

Tilstanden kan være veldig sjenerende, men er ikke farlig. Hørselen er normal ved BPPV.

Diagnosen

Hvis man har de beskrevne symptomer, kan en lege stille diagnosen BPPV ved hjelp av en stillingstest (Dix-Hallpikes test). Testen er oppkalt etter Dix og Hallpikes, som beskrev tilstanden første gang i 1952.

Med Dix-Hallpikes testen prøver man å fremprovosere symptomene svimmelhet og nystagmus. Testen foregår ved at personen sitter opp, legen dreier hodet til den ene siden for så å legge personen hurtig ned. Deretter observeres det om svimmelhet og nystagmus fremkalles.

Behandling

Anfallene går oftest over av seg selv, så det er ikke alltid behov for behandling. Svimmelheten kan dessuten lindres noe hvis man lukker øynene under anfallet.

Hos noen er imidlertid plagene så store at man vil forsøke med behandling.

Legen kan gjøre en enkel hodemanøver (Epleys manøver) for å prøve og manipulere otolittene ut av buegangene. Hvis det lykkes, vil symptomene forsvinne der og da, men det er risiko for at de kommer tilbake på et senere tidspunkt. Enklere varianter kan også benyttes.

Kilder

Helsenorge.no. (2016). Krystallsyke. Hentet 19. september 2019, fra helsenorge.no.

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Norsk Helseinformatikk. (2013). Krystallsyke – benign posisjonell vertigo (BPPV). Hentet 19. september 2019, fra nhi.no – Norsk Helseinformatikk.

Les mer

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer (NKVS). NKVS skal sikre nasjonal kompetanseoppbygning og kompetansespredning innenfor sykdommer i likevektsapparatet. Dette er sykdommer som ytrer seg ved symptomer som svimmelhet (vertigo) og balanseforstyrrelser.


										
					
Sist oppdatert 19.09.2019