Brudd i ørebenskjeden

I mellomøret ligger ørebenskjeden som består av tre knokler – hammeren, ambolten og stigbøylen. Hammeren er festet til trommehinnen.

Når trommehinnen svinger som respons på lydbølger, beveger hammeren seg også. De tre knoklene i mellomøret er forbundet med hverandre og bevegelsen forplanter seg fra hammeren videre til ambolten og stigbøylen. Stigbøylen overfører deretter impulsene via det ovale vinduet til sneglehuset (cochlea), hvor selve høreorganet ligger. Ørebenskjedens funksjon er å forhindre et stort energitap når lydenergi overføres fra luft til væske i det indre øret.

Dersom det oppstår brudd i ørebenskjeden, kan den ikke lenger overføre lydenergien til det indre øret og man vil oppleve et stort hørselstap (mekanisk hørselstap).

Årsaker

Årsaker til brudd i ørebenskjeden kan være en hodeskade som gir brudd i tinningbenet eller ved direkte skader som rammer ørebenene. Noen ganger ses bruddskader i ørebenene i forbindelse med inngrep i øret.

Symptomer

Ved brudd i ørebenskjeden får man en kraftig hørselsnedsettelse. Hørselsnedsettelsen kan være nedsatt omkring 55-60 dB.

Behandling og tiltak

Brudd i ørebenskjeden behandles kirurgisk. Operasjonen har en god prognose – 90 % får helt normal hørsel etter operasjonen.

Animasjon

Se animasjon av øret: mellomøret – småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder

Bretlau, P., Jepsen, O., Ovesen, T., Pedersen, C. B. & Thomsen, K. A. (2006). Øre-næse-halssygdomme & hoved-halskirurgi. København: Munksgaard Danmark.


										
					
Sist oppdatert 19.09.2019