Hørselsrelaterte vansker

Det finnes ulike hørselrelaterte vansker. De vanligste skal forklares nærmere her. Følg lenkene for å lese mer.

Tinnitus (øresus)

Tinnitus er opplevelse av lyd som ikke har sin opprinnelse i noen ytre lydkilde. Lyden produseres i ens eget hørselssystem og kan høres i ørene eller i hodet.

Les mer om tinnitus.

Hyperakusis og recruitment

Noen vanlige vansker som det er lett å forveksle, er recruitment og hyperakusis.

  • hyperacusis – overfølsomhet for lyd
  • recruitment –  forbindes med et nevrogent hørselstap (som skyldes en skade i det indre øret) og kan medføre redusert nytte av forsterkning

Les mer om recruitment.

Les mer om hyperakusis/hyperacusis.

Misofoni og fonofobi

Misofoni og fonofobi kan sies å være ulike grader av lydintoleranse.

Misofoni er ubehag i forhold til bestemte lyder, uavhengig av lydstyrke. Eksempler på slike lyder kan være bildur, viftestøy, klikking, smatting, kremting osv.

Hørselsbanene kan fungere normalt, men det er en unormalt sterk reaksjon i det limbiske (følelsesmessige) system og det autonome nervesystem (styrer kroppsfunksjoner som puls, åndredrett, respirasjon osv.).

Fonofobi er angst for eller aversjon mot bestemte lyder. Det kan sies å være en alvorligere grad av misofoni. Ofte vil angsten basere seg på at enkelte lyder kan skade hørselen eller øke symptomer. Dette vil ofte dreie seg om lyder som vanligvis oppstår i forbindelse med aktiviteter på kjøkkenet (kasseroller, smell ved lukking av skap, innsetting i/uttak av oppvaskmaskin) samt miljømessige lyder som høy tale og biltrafikk.

Hva kan man gjøre?

Ofte opplever mennesker med lydintoleranse en blanding av hyperakusis og misfoni/fonofobi.

Det kan også være slik at visse sammensatte lyder frembringer ubehag, mens andre lyder som man liker (for eksempel musikk), kan tåles ved mye høyere intensitet.

Behandling foregår både ved bruk av lydgenerator, eksponeringsterapi, informasjon/kunnskapsformidling og rådgivning.

Kilder

Baguley, D. M., & Andersson, G. (2007). Hyperacusis: Mechanisms, Diagnosis, and Therapies. San Diego: Plural Publishing Inc.

Laukli, E. (2007). Nordisk lærebok i audiologi. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

Stach, B. A. (2010). Clinical Audiology. New York: Delmar, Cengage Learning.

Helsenorge.no. (sist oppdatert 2020). Tinnitus (øresus). Hentet 4. februar 2020, fra Helsenorge.no.


										
					
Sist oppdatert 21.02.2020