Hyperakusis/hyperacusis

Hyperakusis er overfølsomhet for lyd, også beskrevet som en unormal styrkeoppfattelse av lyd.

Hvordan oppleves hyperakusis?

Personen har vesentlig høyere ubehagsnivå enn normalt. Normal lydstyrke kan oppleves smertefull. Det forekommer både hos personer med og uten hørselstap, og kan affisere bare det ene øret, men som regel rammer det begge ørene.

Årsak

Årsaken antas å ligge i det sentrale nervesystemets høyere funksjoner og beskrives som en form for unormal forsterkning i de sentrale baner.

Hyperakusis kan forekomme hos mennesker med normal hørsel. For mange kan det komme i forbindelse med at man har vært utsatt for sterk lyd, eller i forbindelse med livskriser. Det kan komme plutselig eller gradvis. Ofte forekommer hyperakusis sammen med tinnitus.

Behandling og tiltak

Personer med hyperakusis vil ofte beskytte ørene mot lyd, for eksempel ved å bruke hørselsvern/ørepropper i vanlige miljøer uten sterk lyd. Dette virker mot sin hensikt i forhold til å bli kvitt plagen.

Behandling, som inkluderer informasjon, rådgivning og lydstimulering, gir gode resultater. Under behandlingen skal en gradvis venne seg til å tåle mer lyd.

En person som har både tinnitus og hyperakusis bør få behandling for hyperakusis først.

Hyperakusis kan forveksles med recruitment. Les mer om recruitment.

Kilder

Baguley, D. M., & Andersson, G. (2007). Hyperacusis: Mechanisms, Diagnosis, and Therapies. San Diego: Plural Publishing Inc.

Laukli, E. (2007). Nordisk lærebok i audiologi. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

Les mer

Baguley, D. M. (2003). Hyperacusis. J. R. Soc. Med. Vol. 96(12), 582-585.

Jastreboff, P. J., & Jastreboff, M. M. (2000). Tinnitus Retraining Therapy (TRT) as a method for treatment of tinnitus and hyperacusis patients. J Am Acad Audiol. 2000 Mar;11(3).162-77. Hentet 27. august 2018, fra The National Center for Biotechnology Information.

The Tinnitus and Hyperacusis Centre, London UK. This site is all about tinnitus (and hyperacusis) retraining therapy (TRT). In the 1980s Pawel Jastreboff, a neuroscientist, worked out the real mechanism of tinnitus. Written by: Jonathan Hazell, Jacqueline Sheldrake, Nicholas Lee, and Larry McKenna.

Tinnitus og Hyperacusis Klinikken. Tinnitus (øresus) og hyperacusis (lydoverfølsomhet) kan behandles med flere metoder. Disse metodene går ut på å gi pasienten informasjon om symptomene, veiledning i avspenningsøvelser, fokuseringstrening, lyttetrening og tilpasset lydstimulering.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.08.2018