Øregangsatresi

Dannelsen av det ytre øre er en komplisert prosess som starter tidlig i fosterlivet (3.- 4. fosteruke). Feil i utviklingen kan medføre forskjellige former for misdannelser av det ytre øre.

En type misdannelse er øregangsatresi. Øregangsatresi betyr tett øregang, men ofte er også trommehinnen, ørebensknoklene og mellomørehulen involvert. Det indre øre er oftest normalt.

Tilstanden kan være ensidig eller omfatte begge ørene. Øregangsatresi forekommer ofte sammen med anoti og mikroti, som er manglende eller mangelfull utvikling av øremuslingen.

Årsaker

Ofte ses øregangsatresi i forbindelse med andre syndromer eller kromosomanomalier, men kan forekomme alene.

Symptomer

Øregangsatresi medfører et mekanisk hørselstap på det aktuelle øret. En øregangsatresi kan medføre et hørselstap på 60-70 dB.

Diagnosen

Diagnosen stilles ved inspeksjon av øret og hørselstester.

Les mer om hørselsmålinger og tester for småbarn, barn og unge eller voksne.

Behandling

Dersom øregangsatresien er dobbelsidig, vil behandlingsvalget som oftest være kirurgi. Prinsippene ved inngrepet er at det lages en kunstig øregang og trommehinne, og ørebensknoklene frilegges. Målet er å oppheve det mekaniske hørselstapet.

Operasjonen kan også utføres ved ensidig øregangsatresi, men må avveies i forhold til utbytte av operasjon og komplikasjoner, da dette er et komplisert inngrep. Dessuten er det ikke alle med øregangsatresi som egner seg til et slikt inngrep.

Beslutningen om å tilby operasjon baseres på en hørselstest, for å finne ut om hørselstapet kun er mekanisk. Dette inngrepet vil ikke endre et eventuelt sensorinevralt hørselstap. Bildediagnostikk, for eksempel en CT-scanning, kan gjennomføres for å se om mellomøret og ørebensknoklene er godt nok utviklet og om ansiktsnerven ikke er ”i veien”.

Dersom man ikke kan tilbys kirurgisk behandling eller ikke ønsker det, får man tilbud om et benforankret høreapparat.

Animasjon

Se animasjon av øret: ytre øregang og mellomøret – småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder

Bretlau, P., Jepsen, O., Ovesen, T., Pedersen, C. B. & Thomsen, K. A. (2006). Øre-næse-halssygdomme & hoved-halskirurgi. København: Munksgaard Danmark

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Kesser, B. (2012). Atresia. Hentet 13. januar 2015, fra University of Virginia – School of Medicine.


										
					
Sist oppdatert 13.01.2015