Recruitment

Recruitment er forbundet med en skade i det indre øret og kan medføre redusert nytte av forsterkning.

Skaden medfører ofte forvrengning av så vel talespråk som andre lyder. I tillegg blir lyden vond. En liten økning av lydstyrke kan oppleves som en kraftig og ubehagelig forsterkning.

Årsak

Et nevrogent hørselstap medfører tap av sanseceller i det indre øret. Dette vil for mange bety at forsterkning, for eksempel via høreapparat, har en begrensing. For personer med kraftig recruitment vil høreapparat i mange tilfelle være til ingen nytte. Lettere grad av recruitment vil kunne kompenseres ved riktig innstilte høreapparater.

Praktiske konsekvenser

Recruitment er i mange tilfelle en årsak til at hørselshemmede ikke kan nyttiggjøre seg andre personers velmenende forsøk på å snakke ekstra høyt til dem. Snarere tvert imot, talen kan bli forvrengt, vanskelig å oppfatte og vond å lytte til.

Tiltak

Det er viktig at personen med hørselsnedsettelse og samtalepartnerne får informasjon om de problemene som er knyttet til recruitment. De bør også få opplæring i kommunikasjonsteknikker (munnavlesning/taleavlesning, lyttetrening) og høretaktikk (praktisk tilrettelegging for optimal kommunikasjon), samt sosiale og emosjonelle aspekter ved hørselstap. Slik opplæring betyr for mange god kompensasjon i form av økt deltakelse og livskvalitet.

Recruitment kan forveksles med hyperacusis.

Les mer om hyperakusis/hyperacusis.

Kilder

Laukli, E. (2007). Nordisk lærebok i audiologi. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

Stach, B. A. (2010). Clinical Audiology. New York: Delmar, Cengage Learning.


										
					
Sist oppdatert 04.02.2020