Tinnitus

Tinnitus, også kalt øresus, er en eller flere lyder som kun høres av deg selv og som lages av ditt eget hørselssystem. I mer sjeldne tilfeller kan lyden høres av andre. Noen beskriver lyden som en pipetone, andre som for eksempel suselyd, en pulssynkron lyd, klikkelyd eller durelyd.

Lydene kan være hørbare hele tiden eller de kan komme og gå. Hvor sterk tinnituslyden er, kan variere. For noen er den sterk og plagsom hele tiden, for andre er den en svak lyd som mest høres i stille omgivelser. Det varierer også om man hører tinnituslyden på ett øre, begge ører eller et sted i hodet.

Du er ikke alene

10-15% av befolkningen kan oppleve tinnitus i kortere eller lengre perioder i løpet av livet. Mange takler lyden fint og kan leve med tinnituslyden uten behov for å oppsøke hjelp. Når man takler lyden fint, betyr det at man klarer å glemme eller overhøre sin egen lyd.

For rundt 2-3% av befolkningen blir lyden så plagsom at man får redusert livskvalitet og må ha hjelp.

Årsaker

Det er mange årsaker til at vi får tinnitus. De to mest vanlige årsakene er at vi får endringer i hørselen etter kraftig lyd eller langvarig støy, eller som følge av aldring.

Andre årsaker kan være:

Hvorfor blir noen mer plaget enn andre?

Det er ikke en enkelt forklaring på hvorfor noen får problemer med egen tinnituslyd.

En vanlig bekymring hos mange er at lyden ikke blir borte og at man opplever at det ikke er noe man kan gjøre med lyden. Kanskje har du fått beskjed om at dette må du lære deg å leve med på egenhånd. Dette er for mange en vanskelig beskjed å få.

En annen vanlig bekymring er at man er redd for at lyden bare kan øke i styrke og til slutt være det eneste man hører. Det er ikke uvanlig at personer med tinnitus forteller at de ser for seg et liv i fremtiden der man har mistet alt sosialt liv og må leve med en sterk og dominerende lyd. Dette er heldigvis ingen sannhet.

Har du levd med en stressende hverdag i lengre tid, kan det øke sårbarheten din for å få tinnitus. Tinnitus kan gjøre deg stresset og engstelig, men stress kan også forsterke lyden i seg selv. Ikke mye, men nok til at du blir mer oppmerksom på tinnituslyden. Det kan være andre hendelser i livet som gjør deg sårbar for å utvikle angst og depresjon. Hvis tinnitus dukker opp i en slik periode, vil lyden som regel plage deg mer.

Tinnitus kan også gi andre plager

Når det er vanskelig å overhøre eller glemme egen tinnituslyd får vi gjerne flere utfordringer.

Søvn

Mange merker at det blir vanskelig å sovne om kvelden eller at man våkner lettere på natten. Færre nattetimer gjør deg mer sliten og fører til at du takler tinnituslyden dårligere.

Konsentrasjon

En lyd du gir oppmerksomhet til ofte vil ta vekk konsentrasjonen fra det du holder på med. Mange synes derfor at den generelle konsentrasjonen blir dårligere når de har en plagsom tinnituslyd. Det kan blant annet gå utover gjennomføringen av arbeidsoppgaver, gjøre det vanskeligere for deg å lese bøker eller følge med på samtaler.

Nedsatt lydtoleranse

Bekymring for at ytre lyder påvirker tinnitus og gjør tinnitus sterkere, kan igjen føre til at man gir økt negativ oppmerksomhet til disse ytre lydene. Dette kan for eksempel være lyder fra kjøkkenmaskiner, lyd fra musikkinstrumenter eller musikk fra høyttalere.

En slik økt negativ oppmerksomhet på ulike lyder kan føre til at vi reagerer på dem med fysisk ubehag eller stress. Studier har vist at 40 – 50 % av alle med tinnitus har en form for nedsatt lydtoleranse.

Kan barn få tinnitus?

Barn kan på lik linje med voksne få tinnitus, men blir som oftest mindre plaget av lyden. Studier har vist at barn med hørselstap har noe økt sannsynlighet for å plages mer. Det er generelt få barn under ungdomsalder som ønsker hjelp med tinnituslyden.

Finnes det hjelp?

Kan tinnitus bli borte igjen?

Det første og viktigste svaret er JA, det finnes god hjelp å få. Man må bare komme til den hjelpen som er riktig for din tinnitus, og da må man se på hva som er årsaken til at du har fått tinnitus og hva som har ført til at den har blitt et problem. Altså – hva som startet lyden og hva som opprettholder den.

Du vil kanskje tenke at den beste dagen i livet vil være når du har det helt stille igjen. Mange har dette som høyeste ønske, og oppsøker behandling med dette formålet.

Å få tinnitus til å forsvinne avhenger av årsaken til at lyden har oppstått. Hvordan tinnituslyden høres ut kan være en indikator på hvor i hørselssystemet lyden trigges.

For eksempel kan muskelspenninger i nakke og kjeve være en årsak til små rytmiske sammentrekninger i to muskler i mellomøret. Disse sammentrekningene kan både oppleves som klikke-, knitre-, dunke- eller dure-lyd, og vil gjerne komme og gå. En slik tinnitusform vil best behandles med muskulære avslapningsøvelser, kjeveøvelser, kiropraktikk eller fysikalsk behandling.

Andre tinnituslyder vil ikke bli borte. Men du kan få god hjelp med det som stresser deg ved lyden. Det kan også være at du gir lyden for mye oppmerksomhet. Her vil informasjon om hva tinnitus er og hva som påvirker lyden være effektivt for noen, mens andre vil trenge mer koordinert hjelp.

Hjelpen kan være i form av tekniske løsninger som gir direkte stimuli til hørselssystemet, direkte rådgivning i form av Tinnitus Retraining Therapy (TRT) og/eller kognitiv atferdsterapi. Hvilken behandlingsform som passer deg, avhenger av flere ting. Det viktigste er i hvilken grad du er plaget og om du har utviklet følgeplager som dårlig søvn, svekket konsentrasjon, angst/depresjon og/eller nedsatt lydtoleranse.

Du kan starte med å kartlegge din egen tinnitus, og så ta med et ferdig utfylt skjema til fastlegen. Dette vil gjøre det lettere for fastlegen å vurdere hvilken behandling du kan trenge. Du finner et norsk kartleggingsskjema her på Tinnitus Research Initiative.

Om du mener at behandlingen som er nevnt ikke er noe for deg, vil det i årene som kommer tilbys nye behandlingsmetoder. Nevromodulasjon er en behandlingsmetode som nylig har fått dokumentert effekt på graden av tinnitusplage. Heller ikke denne metoden fjerner tinnitus, men reduserer den negative opplevelsen og oppmerksomheten.

Det forskes på behandling av tinnitus innenfor ulike fagdisipliner, noe som er svært positivt for den store og varierte gruppen av personer som er plaget av egen, indre lyd.

Behandlingssteder i Norge

Det finnes flere hørselssentraler og rehabiliteringssentre som tilbyr hjelp og behandling. Det finnes andre behandlingssteder, men da med mer enkeltstående behandlere.

Listen er satt opp alfabetisk. Den er ikke utfyllende.

Kilder

Baguley D., & Fagelson, M. (2016): Tinnitus. Clinical and research perspectives. Plural Publishing.

Conlon,B. m.fl. (2020): Bimodal neuromodulation combining sound and tongue stimulation reduces tinnitus symptoms in a large randomized clinical study. Science Translational Medicine Vol 12.

Heyning, P. V., Gilles, A., Rabau, S., & Rompaey, V. V. (2015): Subjective tinnitus assessment and treatment in clinical practice: the necessity of personalized medicine. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery. 23(5):369-375.

Smith, H. m.fl. (2019): A scoping review to catalogue tinnitus problems in children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 122 (2019) 141-151.

Les mer

Williams, K. C. (2013). Tinnitus. Bryt lydbarrieren med kognitiv terapi. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Thomassen, S. (2009). Selvhjelp ved tinnitus. Hvordan mestre plagsom øresus. Oslo: Tinnitustips.

Nettsteder


										
					
Sist oppdatert 02.12.2020