Trommehinneruptur

Innerst i øregangen er trommehinnen, som skiller den ytre øregangen fra mellomøret. Lydbølgene som kommer inn i øret, setter trommehinnen i svingninger og som igjen overfører svingningene til ørebenskjeden.

Ved plutselig trykkstigning eller ved traumer kan trommehinnen briste og trommehinnes funksjon nedsettes.

Årsaker

  • plutselige trykkstigninger i øregangen, for eksempel ved eksplosjoner eller kraftige slag mot øret
  • barotraume
  • øreskylling, spesielt dersom man har tynn trommehinne
  • kraniebrudd

Symptomer

Ved trommehinneruptur oppstår det plutselig smerte, etterfulgt av lett nedsatt hørsel, susen i øret og en fornemmelse av at noe lukker til. Dersom rupturen skyldes et traume, kan det ses blødning fra øret.

Diagnosen

Legen kan se en ruptur i trommehinnen ved hjelp av et otoskop.

Behandling og tiltak

Målet med behandlingen er å hindre infeksjon:

  • Øret beskyttes med en forbinding. Svømming, bading og øreskylling skal unngås til trommehinnen er helet.
  • I noen tilfeller skal det behandles med antibiotika.

Trommehinnen heler som regel spontant etter dager til få uker. I noen sjeldne tilfeller kan trommehinnerupturen bli kronisk eller komplisert av en infeksjon. Infeksjonen behandles som en mellomørebetennelse, akutt.

Animasjon

Se animasjon av øret: mellomøret – småbarnbarn og unge eller voksne.

Kilder

Bretlau, P., Jepsen, O., Ovesen, T., Pedersen, C. B. & Thomsen, K. A. (2006). Øre-næse-halssygdomme & hoved-halskirurgi. København: Munksgaard Danmark

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).


										
					
Sist oppdatert 19.09.2019