Væske i mellomøret

Væske i mellomøret, sekretorisk otitt, er en tilstand hvor hørselen blir nedsatt fordi væske fyller rommet i mellomøret. Dette skjer uten at det er tegn til infeksjon.

Tilstanden forkortes ofte SOM – sekretorisk otitis media.

Øret kan overordnet deles inn i det ytre øre, mellomøret og det indre øret. Mellomøret er rommet mellom trommehinnen og sneglehuset (cochlea) og inneholder ørebenskjeden. Rommet er normalt luftfylt og trykket tilpasses omgivelsene via øretrompeten, kanalen som forbinder mellomøret med den øverste delen av svelget. Væske i mellomøret dreneres også normalt gjennom denne kanalen.

Årsaker

Væske i mellomøret kan oppstå dersom øretrompeten ikke fungerer som den skal og dermed ikke kan utlikne trykkforskjeller i mellomøret med omgivelsene. Da skapes det et undertrykk i mellomøret. Et undertrykk virker irriterende på slimhinnen og det produseres slim og væske.

Hos barn er øretrompeten smal og det er derfor lettere at den stopper til, for eksempel ved en forkjølelse. Barn er derfor mer utsatt for væskesamling i mellomøret enn voksne. Tilstanden er dessuten en hyppig komplikasjon til mellomørebetennelse. Det antas at 10-20 % av alle mellomørebetennelser etterfølges av væske i mellomøret.

Røyking i hjemmet er en risikofaktor for å utvikle væske i mellomøret.

Hos voksne er tilstanden sjeldnere. Årsaker kan være barotraume, luftveisinfeksjoner eller svulst. Væske i mellomøret hos voksne kan derfor være tegn på alvorlig sykdom.

Symptomer

Oftest er det få eller ingen symptomer.

Noen kan ha periodevise, kortvarige smerter. Væske i mellomøret medfører hørselsnedsettelse, men det kan være vanskelig å oppdage hos barn, spesielt fordi hørselsnedsettelsen utvikles gradvis. Dårlig språkutvikling, irritasjon, uro og dårlig konsentrasjonsevne kan være tegn. Noen kan ha en klappfornemmelse på øret.

Behandling

Hos ca. 80 % vil tilstanden går over av seg selv og har dermed ikke behov for behandling.

Hos barn kan behandling av en eventuell allergi eller luftveisinfeksjon bedre symptomene, og noen vil ha glede av å få fjernet polypper (falske mandler) hvis de blokkerer for øretrompeten. Dette fører til en bedre utluftning av øretrompeten.

Man venter som regel 3 måneder før man starter behandling. Det gjør man for å se om tilstanden går over av seg selv. Hvis det ikke er tilfellet, er det mulig å lage et hull i trommehinnen og legge inn et dren for å fjerne væsken fra mellomøret ut gjennom øregangen. Drenet vil som regel komme ut av seg selv når trommehinnen heler. Øre-nese-halslege følger opp denne tilstanden.

Siden væske i mellomøret hos voksne kan være tegn på alvorlig grunnsykdom, krever tilstanden grundig undersøkelse. Behandling med dren er den samme som hos barn.

Prognose

Hos 5 % av barna vil væsken i mellomøret bestå i over et år, men varig hørselsnedsettelse ses i dag sjeldent.

Animasjon

Se animasjon av øret: mellomøret – småbarnbarn og unge eller voksne.

Kilder

Bretlau, P., Jepsen, O., Ovesen, T., Pedersen, C. B. & Thomsen, K. A. (2006). Øre-næse-halssygdomme & hoved-halskirurgi. København: Munksgaard Danmark

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Opdahl, H. (ukjent dato). Sekretorisk otitt. Hentet 23. mai 2017, fra Store norske leksikon.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.05.2017