Mest kjente diagnoser og tilstander

Det er mange årsaker til at et barn blir født med en kombinasjon av syns- og hørselsnedsettelse, eller at det kombinerte sansetapet viser seg etter noen år.

Mange barn får ikke noen spesifikk diagnose. Nedsatt syn og hørsel kan være de eneste funksjonsnedsettelsene hos barnet eller de kan være en del av en sammensatt funksjonshemning. Andre barn kan ha vært igjennom tester på syn og hørsel som viser normale funn, men klarer ikke å nyttiggjøre seg den informasjonen de får via disse to sansene.

På disse sidene om de mest kjente diagnoser og tilstander kan du lese om noen av de diagnosene vi kjenner til som kan innebærer et medfødt eller ervervet kombinert sansetap.

Les mer

Frambu – senter for sjeldne funksjonshemninger. En del av de nasjonale kompetansetjenestene. Frambu gir tilbud til barn, unge og voksne med i overkant av 100 ulike sjeldne og lite kjente funksjonshemninger og deres familie/pårørende og hjelpeapparat.

Rarelink – Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser. Dette er en lenkesamling for sjeldne tilstander/diagnoser. Rarelink er en god kilde til kvalifisert informasjon for både brukere og fagpersoner.

Senter for sjeldne diagnoser. Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende kompetansesenter for ca. 70 sjeldne diagnoser. Senteret tilbyr informasjon om diagnosene, rådgivning og kurs om å leve med en sjelden diagnose.

Socialstyrelsen Sverige – Ovanliga diagnoser. Socialstyrelsen, Sverige – kunnskapsdatabase om uvanlige diagnoser.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 02.08.2018