Cri du chat syndrom (5p-(minus)-syndrom)

Cri du chat syndrom (CDCS), også kalt 5p-(minus)-syndrom, er en sjelden, medfødt tilstand. Navnet refererer til en karakteristisk gråt i sped- og tidlig småbarnsalder, som kan likne på kattemjauing. Man regner med at det i Norge blir født ett barn med Cri du chat syndrom i året. Diagnosen opptrer noe oftere hos jenter enn hos gutter.

Man regner med at cirka halvparten av de som blir født med dette syndromet, har strabisme (skjeling) og det er også rapportert nærsynthet og grå stær hos en del.

Det er ikke uvanlig at et barn med dette syndromet har tette øreganger og tendenser til hyppige mellomørebetennelser. Mellom 70-80 % av personer med Cri du chat syndrom har økt følsomhet for lyd (hyperakusi).

Cri du chat syndrom innebærer også nedsatt ansiktsmotorikk, noe som gjør at det kan være vanskelig for omgivelsene å tolke ansiktsuttrykk, uttrykk for smerte og glede.

Kilder

Frambu – Senter for sjeldne funksjonshemninger. (2014). Cri du chat syndrom. Hentet 1. oktober 2014, fra Frambu.no.

Les mer

Lindberg, K. (2005). Øyets betydning i syndromdiagnostikken. Optikeren -Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap, 26(4), 10-11.


										
					
Sist oppdatert 02.08.2018