Microcephali

Microcephali, som betyr lite hode, innebærer at hjernens vekst forstyrres i fosterlivet og i de første leveårene. Siden hjernen ikke vokser slik den skal så vokser heller ikke hodet. Microcephali forekommer ved mange ulike sykdommer og syndromer.

En del barn utvikler seg tilnærmet normalt det første leveåret men på grunn av at hjernen ikke vokser slik den skal, vil man etterhvert se en forsinket utvikling på flere områder, som for eksempel motorikk og språk.

En del barn har strabisme (skjeling) og mange utvikler øyesykdommen grå stær (katarakt/cataract). En del barn har også nedsatt hørsel.

Microcephali kan skyldes en infeksjon hos fosteret tidlig i graviditeten som skader fosterets hjerne. Årsaken til en slik infeksjon kan være cytomegalovirus (CMV), toxoplasmose eller medfødt rubella syndrom (røde hunder).

Andre årsaker kan være at fosteret har blitt utsatt for kraftig røntgenstråling i løpet av første trimester i svangerskapet eller at fosteret har blitt utsatt for alkohol eller andre kjemiske stoffer.

Microcephali kan oppstå også senere i graviditeten, under fødselen eller i tidlig spedbarnsalder.

Kilde

Socialstyrelsen, Sverige. (2015). Primär mikrocephali. Hentet 7. juni 2019, fra Socialstyrelsen.


										
					
Sist oppdatert 07.06.2019