Usher syndrom type 2

Usher syndrom type 2 innebærer medfødt tunghørthet og øyesykdommen retinitis pigmentosa. Hørselstapet er stabilt, hvis ikke andre sykdommer inntreffer. Personer med Usher syndrom type 2 kommuniserer med talespråk og har visuell støtte i munnavlesning.

Barn med Usher syndrom type 2 er vanskeligere å identifisere på et tidlig tidspunkt, da de befinner seg i miljø blant hørende som ikke er oppmerksomme på risikoen for kombinerte sansetap. De er derfor ofte i ungdomsalder før synsproblemene blir konstatert og de får noe synsmessig tilrettelegging.

Les mer

Videnscentret for Døvblindblevne. (2010). Usher syndrom – en kort beskrivelse. Hentet fra Socialstyrelsen.dk.

Socialstyrelsen – viden til gavn. (2013). Elever med Usher syndrom – inklusion i skolen. Hentet fra Socialstyrelsen.dk.


										
					
Sist oppdatert 30.12.2020