Usher syndrom type 3

Usher syndrom type 3 innebærer et progredierende hørselstap og den progredierende øyesykdommen retinitis pigmentosa. Det begynnende hørselstapet kan ofte påvises allerede i småbarnsalderen og det blir antatt av hørselstapet er tilstede allerede fra fødselen av.

Barnet vokser gjerne opp med talepråk (norsk) og benytter i noen tilfeller høreapparat. Hørselstapet utvikler seg gradvis og kan føre til døvhet allerede i ung voksen alder.

Det er foreløpig få personer som har fått denne diagnosen i Norge.

Les mer

Videnscentret for Døvblindblevne. (2010). Usher syndrom – en kort beskrivelse. Hentet fra Socialstyrelsen.dk.

Socialstyrelsen – viden til gavn. (2013). Elever med Usher syndrom – inklusion i skolen. Hentet fra Socialstyrelsen.dk.


										
					
Sist oppdatert 30.12.2020