Alstrøm syndrom

Alstrøm syndrom er en meget sjelden, arvelig sykdom. Synsnedsettelsen skyldes retinitis pigmentosa, som i denne sammenheng har en meget hurtig forverring. I tillegg til synsnedsettelsen er barnet ofte lysømfintlig og har nystagmus (ufrivillige øyebevegelser).

I løpet av barnets 10 første leveår inntrer det en progredierende sensorinevral hørselsnedsettelse. Det skyldes forandringer i det indre øret.

Det forekommer også andre symptomer.

Les mer

Rarelink – Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser. Dette er en lenkesamling for sjeldne tilstander/diagnoser. Rarelink er en god kilde til kvalifisert informasjon for både brukere og fagpersoner.

Socialstyrelsen Danmark – Sjældne handicap. Danske nettsider om sjeldne diagnoser.

Socialstyrelsen Sverige – Ovanliga diagnoser. Kunnskapsdatabase om uvanlige diagnoser.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.08.2015