Kearn-Sayres syndrom

Kearn-Sayres syndrom utvikles gradvis, der skjeling og forandringer i netthinnen til gradvis nedsatt syn og forstyrrelser i hjernens evne til å tolke synsinntrykk.

Deretter kan det gå flere år før det viser seg andre nevrologiske tegn, som sammensatte og spesielle lærevansker, motoriske symptomer som ustøhet/balanseforstyrrelse og koordinasjonsvansker og nedsatt hørsel.

Les mer

Frambu – senter for sjeldne funksjonshemninger. En del av de nasjonale kompetansetjenestene. Frambu gir tilbud til barn, unge og voksne med i overkant av 100 ulike sjeldne og lite kjente funksjonshemninger og deres familie/pårørende og hjelpeapparat.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.08.2012