Sticklers syndrom

Sticklers syndrom, også kalt Marshall-Stickler syndrom, er en arvelig bindevevssykdom med symptomer, som viser seg kort tid etter fødselen. Symptomenes alvorlighetsgrad er svært varierende.

Personer med Stickler syndrom blir født med synsvansker i form av nærsynthet og misdannelser i øyets glasslegeme. Det er også en tendens til utvikling av grønn stær og netthinneavløsning.

Omtrent halvparten av alle med syndromet har sensorinevralt hørselstap, men graden av hørselsnedsettelse varierer.

Medfødt ganespalte og leddproblemer er karakteristiske symptom.

Les mer

Fossen, K., Klingenberg, C., & Tranebjærg, L. (2001). Sticklers syndrom - en underdiagnostisert tilstand? Tidsskrift for Den norske legeforening,121(27), 3172-5.

Videncentret for døvblindblevne. (2006). 17 syndromer og sygdomme – der kan medføre erhvervet døvblindhed. Hentet 9. mai 2019, fra Socialstyrelsen.dk.


										
					
Sist oppdatert 09.05.2019