Monosomi 21

Nyfødte barn med Monosomi 21 (Monosomi 4p – syndromet) har ofte lavere fødselsvekt enn andre barn. Noen barn blir født med ganespalte.

Barna har gjerne nedsatt syn som følge av misdannelser i øyene, som for eksempel at regnbuehinnen ikke er lukket.

Ca. 40 % av barna med monosomi 21 har en hørselsnedsettelse.

Les mer

Socialstyrelsen Sverige – Ovanliga diagnoser. Socialstyrelsen, Sverige – kunnskapsdatabase om uvanlige diagnoser.


										
					
Sist oppdatert 31.08.2012