Norries sykdom

Ved Norries syndrom er barnet født blindt eller utvikler blindhet i løpet av de første levemånedene. Dette skyldes primært store misdannelser i netthinnen. Det er vanlig at grå stær utvikles i øynene og at øyeeplene blir mindre etterhvert

De fleste med Norries sykdom utvikler også et sensorinevralt hørselstap som starter i tidlig småbarnsalder.

Les mer

Videncentret for døvblindblevne. (2006). 17 syndromer og sygdomme – der kan medføre erhvervet døvblindhed. Hentet 27. september 2016, fra Socialstyrelsen.dk.


										
					
Sist oppdatert 24.01.2014