Sanfilippos sykdom (MPS III)

Sanfilippos sykdom betegnes som mukopolysakkaridose (MPS) type III. Til forskjell fra MPS type I (Hurlers sykdom) som opptrer i løpet av første 5 – 10 levemåneder, så vil barn med type III utvikle seg normalt de første ett til to leveår. Sykdommen viser seg fra to til seksårsalderen ved at utviklingstempoet reduseres.

Sanfilippos sykdom rammer i stor grad sentralnervesystemet. De kroppslige forandringene er mindre uttalte og opptrer senere enn ved MPS I. Det er ikke uvanlig å se nedsatt hørsel ved Sanfilippos sykdom.

Kilde

Frambu. (2014). Sanfilippos sykdom. Hentet 7. juni 2019, fra Frambu.no.

Les mer

National MPS Society, USA. Hjemmeside til National MPS Society, USA.

Svenska MPS-föreningen. Foreningen ønsker å forbedre livsvilkårene til barn med en MPS-diagnose og deres familier.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 07.06.2019