Wolfram syndrom

Personer med Wolfram syndrom vil ha nærsynthet og utvikle et gradvis svinn av synsnerven. Synet blir betydelig dårligere i ungdomsalderen.

Personen vil få problemer med skarpsyn og farvesyn. Sukkersyke (diabetes), som også er en del av syndromet, kan ytterligere forverre synet som følge av forandringer i øyets netthinne.

To tredjedeler av personer med syndromet vil i 15-16-årsalderen utvikle en omfattende hørselsnedsettelse, som er en følge av sykdommens generelle innvirkning på nervesystemet.

Les mer

Videncentret for døvblindblevne. (2008). 17 syndromer og sygdomme – der kan medføre erhvervet døvblindhed. Hentet 26. september 2016, fra Socialstyrelsen.dk.


										
					
Sist oppdatert 30.04.2015