Diagnoser og tilstander – syn

Denne alfabetiske oversikten inneholder tekster om ulike synsdiagnoser. Det er også tatt med sykdommer, skader og tilstander som kan forekomme i synssystemet.

Listen er ikke komplett.

Les mer

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.07.2017