Amblyopi

Alle barn fødes med umodent syn. For at barnet skal utvikle et godt syn på begge øyne, må de brukes like mye i de første årene av livet. Det reflekterte lyset fra det vi ser på må passere uten hindringer inn til netthinnen, og bildet på netthinnen må være lik i de to øynene. Hvis ikke dette skjer kan det oppstå en amblyopi. Amblyopi oppstår selv om barnets netthinne og synsnerve er normalt utviklet.

Hva er amblyopi?

Amblyopi er synsnedsettelse uten påviselig sykdom i selve øyet. Ordet kommer fra gresk og betyr «dovent øye». Skarpsynet vårt utvikles fra fødsel og frem til 6-7 års alder. Amblyopi kan derfor oppstå også etter spedbarnsalder.

Flere årsaker

  • skjeling –  er den hyppigste årsaken til amblyopi
  • ulik lysbrytning i de to øynene (et øye er mer nærsynt, langsynt eller har større hornhinneskjevhet (astigmatisme) enn det andre)
  • uklarheter som skygger for lysinnslipp til netthinnen, enten i hornhinnen, linsen (grå stær) eller glasslegemet – disse er mer sjeldne årsaker

Symptomer

Ofte vil barnet ha synlig skjeling. Amblyopi er vanskeligere å oppdage når barnet ikke skjeler.  Barnet vil som oftest ikke vise tegn på synsnedsettelse.

Når oppdages det

Rett etter fødsel:

  • Medfødt grå stær vil hos de fleste oppdages når legen sjekker rød refleks i øynene før utskriving fra barselavdelingen. Rød refleks er en undersøkelse for å se om det er klarhet i de optiske mediene. Man sender lys inn i øyet og påser at lyset reflekteres tilbake.

6 ukers kontroll på helsestasjonen:

  • undersøkelse av rød refleks

6 måneders kontroll på helsestasjonen:

  • barn som skjeler henvises til øyelege

4 års kontroll på helsestasjonen:

  • første undersøkelse av hvert øye for seg og undersøkelse med tanke på skjeling

Behandling og tiltak

For å unngå amblyopi, må synet på det dårlige øyet trenes/stimuleres. Det mest effektive er lappbehandling. Ved lappbehandling vil det gode øyet dekkes til et visst antall timer daglig. Mens lappen er på, er det viktig å gjøre hyggelige aktiviteter som stimulerer og utfordrer synet, særlig på nært hold siden skarpsynet da stimuleres spesielt.

Oppstart i tidlig alder øker sjansen for positivt resultat. Det er dessuten viktig med regelmessige kontroller hos øyelege eller ortoptist.

Les mer om skjeling og lappbehandling – småbarn og barn og unge.

Arvelighet

  • skjeling og amblyopi kan være arvelig
  • vær oppmerksom hvis det er skjeling eller amblyopi i familien
  • ved mistanke bør barnet undersøkes hos øyelege og ortoptist innen 1 års alder

Animasjon

Se animasjon av øyet: øyemusklene og linsen for småbarn eller barn og unge.

Kilder

Haugen, O. (Redigert 2015). Amblyopi (H53.0). Hentet 24. januar 2020, fra Helsebiblioteket. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi.

Nepstad, L., Haugen, O. H., & Kjersem, B. (ukjent årstall). Amblyopi. Bergen: Øyeavdelingen Haukeland sykehus.

Sandvig, K. (2012). Amblyopi. Hentet 24. januar 2020, fra Store norske leksikon.

Les mer

Gomnæs, K., & Ryen, H. T. (2011). Råd om lappbehandling. Virre virre vapp – du fikk lapp. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 24. januar 2020, fra Statped.no.

National Eye Institute – National Institutes of Health. Amerikansk nettportal om syn og forskning.


										
					
Sist oppdatert 24.01.2020