Amblyopi

For at barnet skal utvikle et godt syn på begge øyne, må de brukes like mye i de første årene av livet. Det reflekterte lyset fra det vi ser på må passere uten hindringer inn til netthinnen, og bildet på netthinnen må være lik i de to øynene. Hvis ikke dette skjer kan det oppstå en amblyopi. Amblyopi oppstår selv om barnets netthinne og synsnerve er normalt utviklet.

Hva er amblyopi?

Amblyopi er en ensidig synsnedsettelse uten påviselig sykdom i selve øyet. Ordet kommer fra gresk og betyr «dovent øye». Medfødt amblyopi ledsages ofte av nystagmus (ufrivillige øyebevegelser).

Flere årsaker

Disse årsakene må være tilstede fra tidlig barnealder:

Symptomer

Ofte vil barnet ha synlig skjeling. Amblyopi er vanskeligere å oppdage når barnet ikke skjeler.  Barnet vil som oftest ikke vise tegn på synsnedsettelse så lenge det får bruke begge øynene.

Når oppdages det

Rett etter fødsel:

  • Medfødt grå stær skal oppdages når legen sjekker rød refleks i øynene før utskriving fra barselavdelingen. Rød refleks er en undersøkelse for å se om det er klarhet i de optiske mediene. Man sender lys inn i øyet og påser at lyset reflekteres tilbake.

6 ukers kontroll på helsestasjonen:

  • undersøkelse av rød refleks

4 års kontroll på helsestasjonen:

  • første undersøkelse av hvert øye for seg

Behandling og tiltak

For å unngå amblyopi, må synet på det dårlige øyet trenes/stimuleres. Det mest effektive er lappbehandling. Ved lappbehandling vil det gode øyet dekkes til et visst antall timer daglig. Mens lappen er på, er det viktig å gjøre hyggelige aktiviteter som stimulerer og utfordrer synet.

Oppstart i tidlig alder øker sjansen for positivt resultat. Det er dessuten viktig med regelmessige kontroller hos øyelege eller ortoptist.

Les mer om skjeling og lappbehandling – småbarn og barn og unge.

Arvelighet

  • skjeling og amblyopi kan være arvelig
  • vær oppmerksom hvis det er skjeling eller amblyopi i familien
  • ved mistanke bør barnet undersøkes hos øyelege eller ortoptist ved 2 års alder

Animasjon

Se animasjon av øyet: øyemusklene og linsen for småbarn eller barn og unge.

Kilder

Haugen, O. (Redigert 2015). Amblyopi (H53.0). Hentet 13, september 2019, fra Helsebiblioteket. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi.

Nepstad, L., Haugen, O. H., & Kjersem, B. (ukjent årstall). Amblyopi. Bergen: Øyeavdelingen Haukeland sykehus.

Sandvig, K. (2012). Amblyopi. Hentet 13. september 2019, fra Store norske leksikon. 

Les mer

Gomnæs, K., & Ryen, H. T. (2011). Råd om lappbehandling. Virre virre vapp – du fikk lapp. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 13. september 2019, fra Statped.no.

National Eye Institute – National Institutes of Health. Amerikansk nettportal om syn og forskning.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 13.09.2019