Brytningsfeil

Med brytningsfeil (brytningsavvik) menes langsynthet (hypermetropi), nærsynthet (myopi) eller skjevhet i hornhinnen (astigmatisme). Forskjell i brytningsfeil mellom de to øynene kalles anisometropi. Dersom man ikke har brytningsfeil er man emmetrop.

Brytningsfeil er svært vanlig, og gir uskarpt syn på avstand og/eller nært.

For at vi skal se skarpt, må lyset brytes i hornhinnen, kammervannet, linsen og glasslegemet slik at det treffer området på netthinnen hvor skarpsynet er sentrert (macula/makula/den gule flekk).

Les mer om øyet.

Briller og kontaktlinser brukes for å korrigere brytningsfeil i øynene.

En person er pr. definisjon normaltseende dersom synet kan korrigeres med briller eller kontaktlinser og linjen for normalsyn på synsprøvetavlen kan leses.

Normalt syn

Ved normalt syn treffer lyset skarpsynsenteret uten hjelp av briller eller kontaktlinser.

Normalt syn: Skisse av øyet.- parallelle lysstråler brytes og treffer direkte i skarpsynsenteret (makula).

På sidene om brytningsfeil kan du lese mer om langsynthet, nærsynthet og astigmatisme.

Animasjon og simulator

Se animasjon av øyet: småbarn, barn og unge eller voksne.

Se synssimulator om uskarpt syn: småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder til alle sidene om brytningsfeil

Høvding, G. (Red.) (2004). Oftalmologi – Nordisk lærebok og atlas (14. utg. ed.). Bergen: Studia.

Store norske leksikon. (sist oppdatert 2018). Astigmatisme. Hentet 24. januar 2020, fra Store norske leksikon.

Les mer

Nicolaissen, B. (1997). Norsk lærebok i øyesykdommer. Oslo: A-B-SE synssenter-øyeklinikk.

Norges optikerforbund – Den lille øyeboken. Lettfattelig illustrert håndbok med informasjon om synet ditt. Utgitt av Norges Optikerforbund. Den norske utgaven er en bearbeidet utgave av den svenske «Lilla Ögonboken».


										
					
Sist oppdatert 24.01.2020