Coats sykdom

Coats sykdom er en sjelden øyesykdom som rammer øyets netthinne. Sykdommen medfører utvidelser på de små blodkarene i netthinnen, noe som kan føre til opphoping av væske og fare for netthinneavløsning.

Årsaker

Årsaken til Coats sykdom er ukjent. Det er ikke kjent at den er arvelig.

Forekomst

Man har ikke full oversikt over forekomsten, men det er en sjelden øyesykdom. Coats sykdom ses oftest hos gutter og menn (ca. 80 %). I 95 % av tilfellene rammer sykdommen kun det ene øyet. Gjennomsnittsalderen for å oppdage sykdommen er 5 år.

Symptomer

Ofte er det tilfeldig at Coats sykdom blir oppdaget. Symptomene er nedsatt syn på ett øye, skjeling og hvit pupill. Sykdommen medfører som oftest ikke smerter, når man ser bort fra fremskredne tilfeller der det har utviklet seg forhøyet øyetrykk, grønn stær (glaukom).

Diagnosen

Diagnosen stilles når personen har fått nedsatt syn, skjeling og hvit pupill. Det vil i utredningen ofte bli brukt ultralyd, CT og MR-skanninger.
Hvis det oppdages en hvit pupill hos små barn, skal man straks få øyet undersøkt hos lege. Tilstanden kan forveksles med kreft i øyet, retinoblastom, og dette krever rask behandling.

Behandling og tiltak

Hvis man ikke behandler Coats sykdom, vil den i de fleste tilfeller føre til forverring. Hastigheten på forverringen er varierende.

Behandlingen avhenger av hvilket stadium sykdommen befinner seg i. Man kan velge å observere sykdommen, eller behandle med laser, frysning eller fjerning av øyet som er rammet.

Man kan leve et helt normalt liv selv om øyet blir fjernet. Man setter inn et kunstig øye som festes til øyemusklene. Dette kan gi god bevegelighet av det kunstige øyet og et godt kosmetisk resultat.

Man kjenner ingen måte å forebygge denne sykdommen på.

Kilde

NHI.no – Norsk helseinformatikk. Nettsider om helse. Basert på oppslagsverket Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.03.2016